Onderzoek naar nieuwe behandelingen voor hersentumoren

De behandelend arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd). 

Voor patiënten betekent de deelname aan een studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid. In klinische studies testen artsen of een nieuw geneesmiddel veilig is en betere resultaten oplevert dan de bestaande standaardbehandeling. Een patiënt doet echter alleen maar mee als hij daar schriftelijk informatie over heeft gekregen en daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft.

Er lopen momenteel verschillende klinische studies over de behandeling van hersentumoren. Vraag aan uw behandelend arts of u eventueel in aanmerking komt voor een van die studies. U leest hier meer algemene informatie over klinische studies.