Onderzoek naar nieuwe behandelingen bij mesothelioom

De behandelend arts kan een patiënt vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Voor patiënten betekent de deelname aan een studie vaak een extra behandelingsmogelijkheid. In klinische studies testen artsen of een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling veilig is of/en betere resultaten oplevert dan de bestaande behandelingen. Een patiënt doet echter alleen maar mee als hij/zij daar uitdrukkelijk en schriftelijk informatie over heeft gekregen en daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Er lopen onder meer onderzoeken naar de doeltreffendheid van immunotherapie en meer bepaald dendritische celtherapie bij mesothelioom. Wereldwijd wordt onderzocht of geneesmiddelen de eigen weerstand tegen de kankercellen kunnen aanwakkeren en/of lichaamseigen dendritische cellen de groei van kankercellen in het borstvlies kunnen afremmen of stoppen. Ook in ons land.

Er loopt ook onderzoek naar de doeltreffendheid van pleurectomie/decorticatie gecombineerd met chemotherapie bij longvlieskanker in beginstadium en naar bepaalde doelgerichte therapieën. Uw arts kan u hierover inlichten en verwijzen naar centra waar deze behandelingen mogelijk zijn.