Het coronavirus en kanker

De verspreiding van het nieuwe coronavirus en de uitbraak van Covid-19 geeft bij heel wat (ex-)kankerpatiënten en hun naasten aanleiding tot vragen. Op deze pagina vindt u waar u terechtkunt voor algemene informatie, aangevuld met specifieke informatie rond het virus en kanker.

Bent u door de huidige coronacrisis extra bezorgd over uw eigen ziekte/behandeling of die van een naaste, en hebt u nood aan een luisterend oor? Of zoekt u informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker? Neem dan contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker (via telefoon, mail of chat, nu ook 's avonds bereikbaar).
Hebt u een bepaalde vraag of bekommernis waarvoor u het antwoord hieronder niet terugvindt? Meld die dan zeker ook aan de Kankerlijn.

Waar vind ik algemene informatie over het coronavirus/Covid-19 (ook in andere talen)?

Voor algemene informatie rond Covid-19 verwijzen we graag door naar de informatiewebsite van de overheid info-coronavirus.be (en meer bepaald de rubriek Veelgestelde vragen). Daar vindt u het antwoord op vragen als: Wat is het coronavirus?, Wat zijn de symptomen van corona?, Wat moet ik doen als ik symptomen vertoon? …
U kunt ook altijd contact opnemen met de gratis infolijn van de overheid 0800 14 689 (open van 8u tot 20u), of stel uw vragen via mail op info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor anderstaligen: het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet de info over de maatregelen en over besmetting voorkomen in heel wat vreemde talen.

Welk risico loop ik als kankerpatiënt?

Iedereen loopt evenveel kans om het coronavirus op te lopen. Het risico op complicaties bij iemand die besmet is, is evenwel groter bij bepaalde groepen. Die risicogroepen zijn:

 • personen ouder dan 65 jaar
 • personen met diabetes
 • personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen
 • personen van wie het immuunsysteem verzwakt is

Bij deze laatste groep horen de kankerpatiënten die momenteel in behandeling zijn. Bent u in behandeling, dan is uw immuunsysteem mogelijk verlaagd en dan bent u vatbaarder voor infecties.

 • Volg daarom zeer nauwgezet de algemene aanbevelingen van de overheid op (zie een van onderstaande vragen), net als de eventueel andere preventiemaatregelen die u meekreeg wegens uw behandeling.
 • Moedig zeker ook de mensen in uw omgeving en anderen met wie u contact hebt aan om hetzelfde te doen.

Kunnen mijn behandelingen doorlopen?

Om de ziekenhuizen en medische diensten zo veel mogelijk te ontlasten, heeft de overheid opgedragen om alle consultaties, testen en niet-dringende medische ingrepen te annuleren. Algemeen wordt onder ‘niet-dringend’ het volgende begrepen: kan een consultatie, onderzoek of ingreep twaalf weken wachten, dan wordt het uitgesteld.

Elk ziekenhuis voorziet de nodige communicatie en neemt hiervoor dus contact op met de patiënten. Heel wat ziekenhuizen benadrukken om als patiënt niet zelf naar het ziekenhuis te bellen.

Alle noodzakelijke onderzoeken en therapieën (zoals ook kankerbehandelingen) kunnen wel nog doorgaan. Hebt u niets gehoord van uw ziekenhuis, dan gaat uw afspraak normaal gezien door.

Loop ik geen risico op besmetting als ik naar het ziekenhuis ga voor een behandeling?

Mensen die  naar het ziekenhuis moeten voor een operatie, chemotherapie- of radiotherapiebehandeling kunnen erop rekenen dat het ziekenhuis al het mogelijke doet om een besmetting te vermijden. Ook bij de huisarts worden na een telefonische triage patiënten met een mogelijke besmetting door het coronavirus en andere patiënten van elkaar gescheiden en apart onderzocht. 

Ik heb bepaalde klachten. Stel ik een contact met de arts beter uit tot na de coronacrisis?

Absoluut niet. Patiënten met kanker en mensen met gezondheidsklachten die niets met corona te maken hebben, kunnen ook nu nog bij hun huisarts of specialist terecht. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en dat de behandeling zwaarder wordt. Wie zich zorgen maakt over een klacht, moet de huisarts of de specialist telefonisch contacteren, zo luidt ook de oproep van Kom op tegen Kanker.

Mijn behandeling voor kanker is voorbij. Welk risico loop ik dan?

Iedereen loopt evenveel kans om het coronavirus op te lopen. Zoals hierboven aangegeven is het risico op complicaties evenwel groter bij bepaalde groepen. Is uw behandeling echter meer dan drie maanden achter de rug, dan hebt u in principe dezelfde risico’s op complicaties als de bevolking in het algemeen. Voor bijv. bepaalde types bloedkanker die het immuunsysteem aantasten of bij wie in het voorbije half jaar een stamceltransplantatie heeft ondergaan, kan dit anders zijn.

Daarom: werd u het voorbije jaar behandeld voor kanker en bent u erg ongerust, neem dan toch even contact op met uw behandelend arts. Hij zal aangeven of u eventueel bijkomende preventiemaatregelen moet nemen. In elk geval: net als iedereen dient u strikt onderstaande algemene aanbevelingen te volgen.

Hoe kan ik me beschermen tegen besmetting?

De algemene aanbevelingen van de overheid luiden als volgt:

 • Blijf thuis als u ziek bent.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Geen zakdoekje? Hoest of nies in uw elleboogholte. Het is veiliger om voldoende afstand te bewaren in uw sociale interacties om de verspreiding van het virus te vertragen.
 • Vermijd om handen te geven of te kussen als u iemand begroet.
 • Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Iedereen dient deze aanbevelingen strikt te volgen.

Zijn bezoeken in de ziekenhuizen toegestaan?

Door verstrengde maatregelen van de overheid zijn enkel bezoeken van ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of in palliatieve fase toegestaan. Bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken dient de begeleiding te worden beperkt tot maximum één persoon. Verschillende ziekenhuizen bepalen bovendien dat de begeleider niet meer toegelaten wordt in het dagziekenhuis.

Heeft het coronavirus gevolgen voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker?

De bevolkingsonderzoeken naar kanker (borstkanker, dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker) worden voorlopig (sinds half maart) opgeschort. Voorlopig t.e.m. zondag 26 april worden alle afspraken geannuleerd en worden er ook geen uitnodigingen meer uitgestuurd.

Lees de meest recente info:

Waar kan ik als kankerpatiënt of naaste terecht met vragen?

 • Hebt u vragen specifiek over uw behandeling of uw gezondheidstoestand, neem dan zeker contact op met uw behandelend arts.
 • Voor algemene vragen over het coronavirus en Covid-19 is er de gratis infolijn van de overheid: 0800 14 689 (open van 8u tot 20u).
 • Bent u door de huidige coronacrisis bijv. extra bezorgd over uw eigen ziekte/behandeling of die van een naaste, en hebt u nood aan een luisterend oor? Of zoekt u informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker? Neem dan contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker.
  Hebt u een bepaalde vraag of bekommernis waarvoor u het antwoord niet terugvindt op deze pagina? Meld die dan zeker ook aan de Kankerlijn.
 • Andere hulplijnen