Niet akkoord met de beslissing van de verzekeraar

Als u het niet eens bent met de beslissing of de voorwaarden die de verzekeraar stelt, dan kunt u daar iets aan doen. Hoe gaat u tewerk?

 • Vraag een schriftelijke motivering:
  Vraag eerst om een duidelijke schriftelijke motivering of toelichting. Een verzekeringsmaatschappij moet u altijd in begrijpelijke taal uitleggen waarom ze een negatief advies geeft, waarom ze u een contract weigert of waarom u een medische bijpremie moet betalen. Vaak is er een bepaalde onderhandelingsruimte die u kunt benutten. 

Vervolgens zijn er nog andere mogelijkheden:

 • Vraag de adviseur om uw dossier opnieuw te bekijken
  Vraag de adviserend arts van de verzekeraar om uw verzekeringsvraag opnieuw te bekijken en kom bij hem met nieuwe of aanvullende argumenten. Voor deze aanvullende argumenten kunt u naar uw behandelend arts stappen. Uw behandelend arts kan bekijken of de adviserend arts uw gezondheid correct inschat. Eventueel kan uw arts zorgen voor gegevens die een betere inschatting van uw gezondheid mogelijk maken. Daarmee kunt u dan opnieuw onderhandelen.
 • Vraag om een nieuwe beoordeling
  Bij een negatieve beslissing kunt u eventueel vragen om een nieuwe beoordeling.
 • Laat uitsluitingen specificeren
  Indien de uitsluitingen die de verzekeraar heeft aangegeven erg ruim zijn, dan is het de moeite waard om deze uitsluitingen in overleg nader te laten specificeren (zie het bemiddelingsorgaan).
 • Onderhandel na een tijd opnieuw
  Bij het afsluiten van een verzekering onder afwijkende voorwaarden, kunt u proberen om na een tijd opnieuw te onderhandelen over uw polis opdat de verzekeraar de afwijkende voorwaarden zou laten vallen.
 • Ga naar een andere verzekeraar
  U dient een nieuwe aanvraag in bij een andere verzekeraar.
 • Dien een klacht in
  U kunt een klacht indienen als u het niet eens bent met de beslissing, bijvoorbeeld bij de Ombudsman van de Verzekeringen of bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
 • Maak gebruik van de bedenktijd om een overeenkomst te annuleren
  Mocht u willen terugkomen op uw beslissing: u kunt een recent afgesloten contract binnen een bepaalde (korte) termijn annuleren. Lees hier hoe u gebruikmaakt van uw bedenktijd om een overeenkomst te annuleren.

Bescherming van de consument

Als consument bent u door een aantal wetten beschermd tegen o.a. willekeurige premieverhogingen en weigeringen om te verzekeren.

 • Discriminatieverbod 
  Verzekeraars mogen weliswaar een onderscheid maken, maar ze mogen niet discrimineren op basis van leeftijd, gezondheidstoestand enz. Als zij een onderscheid maken, moeten ze dat onderscheid objectief en redelijk kunnen rechtvaardigen.
 • Transparantieplicht
  De verzekeraar moet ook transparant zijn over de criteria (bijv. leeftijd, gezondheidstoestand …) die hij gebruikt om de premie te bepalen of een verzekering te weigeren. Elke verzekeraar moet die criteria op zijn website publiceren en uitleggen waarom hij die criteria gebruikt.
 • Motiveringsplicht
  Een verzekeraar moet zijn beslissingen met betrekking tot een klant (bijv. een verzekeringsaanbod, een weigering, een beslissing om de tariefvoorwaarden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract) altijd schriftelijk en duidelijk motiveren tegenover een klant. De verzekeraar moet bijv. vermelden welke criteria en gegevens hij gebruikte om tot een aanbod (bijv. een bepaalde premie) of een weigering te komen. Hij moet uitleggen hoe hij die criteria toepaste op de concrete situatie van de klant, op een begrijpelijke manier.

  Vraag dus om een duidelijke schriftelijke motivering of toelichting bij een negatief advies of bij een weigering of een medische bijpremie. Een verzekeringsmaatschappij moet u altijd in begrijpelijke taal uitleggen waarom dat zo is. Vaak is er een bepaalde onderhandelingsruimte die u kunt benutten.

Lees ook meer in de brochure 'Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.