Nazorg na chemotherapie

Leven met kanker is een hele beproeving. De medische behandeling brengt lichamelijke ongemakken met zich mee en daarnaast worden de meeste kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen en onzekerheden.

Nazorg is belangrijk, als de therapie met succes is afgerond, maar evenzeer als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als het met de therapie niet gelukt is om de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom. Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip 'nazorg' houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen om de fysieke conditie én de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang en zo nodig palliatieve zorg.

Een uiterst belangrijk deel van de nazorg bestaat uit een langdurige geregelde medische controle door het behandelend artsenteam, vooral met de bedoeling een mogelijk herval zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. U zult daarbij alle betrokken specialisten zien: de chirurg, de medisch oncoloog en/of de orgaanspecialist en de radiotherapeut-oncoloog. De medisch oncoloog of de orgaanspecialist zal zo mogelijk het resultaat van de chemotherapie nagaan en met u bekijken of u nog bijwerkingen hebt.