Nazorg na bestraling

Leven met een ernstige ziekte als kanker is een hele beproeving. Behalve de fysieke ongemakken die de medische behandeling meebrengt, worden de meeste kankerpatiënten geconfronteerd met allerlei zorgen, angsten en onzekerheden.

Nazorg is belangrijk, als de therapie met succes is afgerond, maar evenzeer als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen.

Als de therapie met succes is afgerond, vragen patiënten zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Als het met de therapie niet gelukt is de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie daarbij kan helpen. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte zijn vaak welkom. Nazorg is in beide situaties erg belangrijk. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen en sporten om de fysieke conditie weer op te bouwen), psychische en sociale opvang en zo nodig palliatieve zorg.

Deel van de nazorg is een geregelde medische controle (bloedafnames, echografie van de lever, röntgenonderzoek van de longen, enz.), vooral met de bedoeling een mogelijk herval zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. U zult daarbij alle betrokken specialisten zien: de chirurg, de medisch oncoloog en/of de orgaanspecialist en de radiotherapeut-oncoloog. De radiotherapeut zal zo mogelijk het resultaat van de bestraling nagaan, met u bekijken of u nog bijwerkingen hebt en of het gezonde weefsel zich goed hersteld heeft.

Praat met uw arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of andere problemen. Aarzel niet om hem alles te vragen, hoe onbelangrijk het ook mag lijken. Hij kent uw ziekte en het verloop immers het best. Hij kan ook advies geven over verdere behandelingen, bijvoorbeeld om symptomen van de ziekte of bijwerkingen van de behandeling te bestrijden.

Ook als u maanden of jaren na een bestraling problemen opmerkt in de bestraalde streek, kan uw huisarts of de behandelend specialist het best de radiotherapeut-oncoloog om advies vragen. Bij onderzoeken of behandelingen in het bestraalde gebied kunnen anders vervelende verwikkelingen ontstaan.