Mijn arts raadt aan om meteen ook een echografie te laten nemen. Is dat niet beter dan alleen een mammografie?

De echografie is een beeldvormende techniek waarbij geen röntgenstralen gebruikt worden maar geluidsgolven om de organen op een beeldscherm zichtbaar te maken. Het is een erg gevoelige onderzoekstechniek. Jammer genoeg worden erdoor veel te veel letsels gevonden die na bijkomende onderzoeken helemaal geen kanker blijken te zijn, met mogelijk een grote fysieke en emotionele belasting voor de vrouw tot gevolg.

Een echografie kan waardevolle extra informatie opleveren als een vrouw met bepaalde borstklachten op consultatie komt. In dat geval zal ze een diagnostische mammografie voorgeschreven krijgen: een combinatie van een mammografie en een echo. Een echografie kan daarnaast ook aangewezen zijn als op een screeningsmammografie iets verdachts ontdekt wordt.

Er is dus niets mis met het inzetten van de echografie ter verduidelijking ná een screeningsmammografie. Maar er is geen wetenschappelijke bewijs dat een echografie vóór of tegelijk met een screeningsmammografie nuttig is. Daarom is beslist om bij het bevolkingsonderzoek geen mammografie te nemen.

Al zijn er in ons land wel artsen die een screeningsmammografie alleen niet voldoende vinden en vrouwen voorstellen om een mammografie en een echografie meteen samen uit te voeren. Zo'n mammografie met echo valt buiten het bevolkingsonderzoek. Deze artsen volgen daarmee niet de kwaliteitsnormen van de Europese en Belgische overheid. Aarzel niet om het er met uw arts over te hebben.