Meer over vermoeidheid

Hebt u nog vragen? Wilt u er eens over praten met iemand die hetzelfde meemaakt? Misschien is een revalidatieprogramma iets voor u? U leest er hier meer over.

Praat over uw vermoeidheid met een zorgverlener

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Hebt u nog vragen, blijf er dan niet mee zitten. Schrijf ze op en stel ze aan uw behandelend arts, uw huisarts, een verpleegkundige of een andere zorgverlener.

Praat onmiddellijk met een zorgverlener indien de vermoeidheid:

  • ongewoon erg of storend wordt,
  • uw sociale activiteiten of dagelijkse bezigheden onmogelijk maakt,
  • u verhindert om opnieuw aan het werk te gaan,
  • door rust of slaap niet meer verlicht wordt,
  • blijvend is, of altijd terugkeert.

Infosessies over vermoeidheid

Ziekenhuizen, ziekenfondsen en andere organisaties geven geregeld infosessies over vermoeidheid bij en na kanker. U kunt tijdens, maar ook na uw behandeling aan zo’n sessie deelnemen. U kunt er ervaringen uitwisselen met andere mensen die kanker hebben (gehad), hoe zij met hun vermoeidheid omgaan en wat hen daarin heeft kunnen helpen. Zo blijft het misschien mogelijk bepaalde activiteiten voort te zetten of opnieuw op te starten.

Zoek in de agenda waar en wanneer zo’n informatiesessie plaatsvindt in uw buurt of vraag uw verpleegkundige wanneer deze infosessies in uw ziekenhuis georganiseerd worden.

Individuele begeleiding

In heel wat ziekenhuizen kunt u terecht bij een verpleegkundig consulent oncologie of verpleegkundig specialist oncologie. Soms bestaat deze functie onder een andere naam, bijv. oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg, verpleegkundig trajectbegeleider, begeleidingsverpleegkundige oncologie … 

De verpleegkundig consulent oncologie kan u individueel tips geven over hoe omgaan met vermoeidheid. Hij kan ook nagaan of u nog andere hulp nodig hebt, bijvoorbeeld ondersteuning door de sociaal werker of psycholoog. De verpleegkundig consulent informeert u ook graag verder over de verschillende bewegingsprogramma’s in uw buurt.

Oncorevalidatie

Bekijk hier welk ziekenhuis in uw buurt oncorevalidatie aanbiedt.

Andere