Medische beslissingen aan het levenseinde

Kort voor het levenseinde moeten vaak medische beslissingen worden genomen, die mogelijk het overlijden wat kunnen versnellen.

Foto iStock

De vaakst voorkomende medische beslissingen zijn:

  • het verhogen van medicatie en pijnbestrijding om het lijden te verzachten. Palliatieve sedatie is het verminderen van iemands bewustzijn zodat hij niet meer lijdt. De intentie is niet de persoon sneller te laten sterven. Meestal is er vanaf de start van de palliatieve sedatie geen contact meer mogelijk met de zieke.
  • het stoppen met een behandeling of niet meer beginnen met een behandeling (bijv. opname op intensieve zorg, kunstmatige beademing, enz. als het sterven heel dichtbij is)
  • euthanasie: het actief beëindigen van het leven door een arts op de uitdrukkelijke vraag van de patiënt die uitzichtloos of ondraaglijk lijdt.  Lees hier zes vragen en antwoorden over euthanasie.

Lees meer over

Meer lezen