Gebrek aan vervoer voor de zieke naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een dagopvangcentrum is een van de meest voorkomende drempels voor mantelzorgers.

Het ziekenfonds betaalt voor mijn verplaatsingen naar de polikliniek een kilometervergoeding. Voor tien ritten krijg ik 80 euro. Dat bedrag is meer dan welkom, want elke extra uitgave is voor ons gezin een zware dobber.
Jan, 55

Het loont de moeite om bij uw mutualiteit te laten uitzoeken wat er mogelijk is: misschien kunt u gebruikmaken van vrijwilligersorganisaties zoals de mindermobielencentrale of kan de zieke een lift krijgen van ziekenfondsvrijwilligers die instaan voor ziekenvervoer. Of bekijk hier een overzicht dat u helpt uit te zoeken wat het beste vervoer voor u is (pdf).

Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten van de naasten, behalve voor ouders van gehospitaliseerde kinderen.
Voor de patiënt zelf is er een wettelijke terugbetaling van de reiskosten als hij voor een kankerbehandeling of een controleconsultatie naar het ziekenhuis moet zonder daar te overnachten. Lees hier meer over de tussenkomsten voor vervoer.