In de regel moet u afspraken voor een controle, een onderzoek (ook met het oog op het verkrijgen van aangepast werk) of een medische behandeling buiten de werkuren plannen.

Is dat om praktische redenen niet mogelijk, dan kan dit toch tijdens de normale werkuren. Het doktersattest dat de werkgever als bewijs kan vragen, bevestigt dan dat u gewettigd afwezig was, maar tenzij dat attest ook aangeeft dat u de dag van het onderzoek arbeidsongeschikt was, geeft dat u geen recht op loon. Wilt u toch loon ontvangen voor de gemiste arbeidsuren, dan moet u vakantie opnemen, of kunt u een individuele regeling treffen met uw werkgever. Eventueel kunt u bij uw werkgever of vakbond nagaan of er een sectorale regeling van toepassing is (bijv. dwingend verlof).