Lymfoedeem: wanneer uw dokter of een andere zorgverlener raadplegen?

Raadpleeg uw behandelend arts, verpleegkundige of kinesitherapeut als:

  • een lichaamsdeel warm aanvoelt, rood ziet, rode vlekken of strepen vertoont, zacht wordt (pijnlijk bij aanraking) of plots zwelt,
  • u koorts hebt (meer dan 38 graden Celsius) die niet het gevolg is van griep of een verkoudheid,
  • u nieuwe pijn voelt in de getroffen zone.

Een infectie van het betrokken lichaamsdeel kan het ontstaan of een verergering van lymfoedeem veroorzaken.

Verhalen en inspiratie