Lotgenotengroepen

Lotgenotencontact, of eens kunnen praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, dat is wat een lotgenotengroep in eerste instantie kan bieden. Lotgenotencontact blijkt voor veel kankerpatiënten zeer waardevol en een goede aanvulling op de professionele zorg en op de ondersteuning van mantelzorgers, naasten en zorgvrijwilligers. Bij lotgenotengroepen kunt u terecht voor individueel lotgenotencontact, vaak telefonisch of per e-mail. Sommige lotgenotengroepen gaan ook in het ziekenhuis op bezoek bij patiënten. Daarnaast organiseren lotgenotengroepen soms ook groepsactiviteiten zoals infobijeenkomsten.

Voor mensen met borstkanker

Amazone

Amazone is een onthaalcentrum en lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker die vooral in het Waasland werkt. De begeleiding gebeurt door vrouwen die zelf een operatie hebben ondergaan.

B-lief

Geconfronteerd worden met borstkanker is ingrijpend. Lotgenotencontact kan daarbij helpen en onderlinge steun bieden. Op welk moment ook: na de diagnose, gedurende of na uw behandeling. Wij zijn actief in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.

Belenos

Belenos is een lotgenotengroep die zich richt naar de iets actievere borstkankerpatiënten en hun familie. Wij brengen (ex-)patiënten samen d.m.v. allerhande activiteiten in de regio Turnhout.

Borst Vooruit

Borst Vooruit is een lotgenotengroep voor mensen met borstkanker in de regio Brugge.

Borstkanker Kempen

Een lotgenotengroep voor mensen met borstkanker in de Kempen.

Borstkanker Vlaanderen

Borstkanker Vlaanderen verbindt en verenigt 16 Vlaamse logenotengroepen van borstkankerpatiënten. Als samenwerkingsverband willen wij de belangen van mensen met borstkanker behartigen op verschillende niveaus en groepsoverschrijdende activiteiten organiseren. Voor individueel lotgenotencontact kan u terecht bij een van onze lotgenotengroepen in uw regio.

BorstkankerMAN vzw

Om mannen met borstkanker bewust te maken van de ziekte en de mogelijke erfelijke gevolgen ervan voor hun afstammelingen werd in 2018 BorstkankerMAN vzw opgericht. 

De Boezemvriendinnen

Wij zijn ‘Vrouwen met borstkanker voor vrouwen met borstkanker’ en werken in de regio Eeklo.

EnVie

EnVie organiseert lotgenotencontact en activiteiten voor mensen met en na borstkanker, voor hun partners, familie en vrienden in de regio Leuven.

Hedera

Hedera is er om vrouwen en mannen die met borstkanker geconfronteerd zijn of werden, hun partners, familie en omgeving, een riem onder het hart te steken en hen te steunen waar nodig via informatie en gespreksavonden. 

KanActiefplus

KanActiefplus vzw is gegroeid uit het KanActief-project van het UZ Leuven Gasthuisberg/Pellenberg, revalidatie na borstkanker. KanActiefplus zorgt voor het behoud van de conditie na borstkanker en biedt aangepaste lichaamstraining aan.

LenaBeau

LenaBeau staat voor lotgenotencontact voor vrouwen en mannen met en na borstkanker, voor hun partners, familie en vrienden in de regio van Aalst, Asse, Dendermonde, Geraardsbergen, Ninove en Wetteren.

Naboram

Wij zijn een lotgenotenvereniging die al 40 jaar vrouwen mét en na borstkanker bij elkaar brengt. Wij ondersteunen (ex-)borstkankerpatiënten in de regio Antwerpen in de verwerking van hun ziekzijn en patiëntzijn.

Ontboezeming

Wij zijn een lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker in de regio Noord-Limburg.

Samen na borstoperatie

Samen na Borstoperatie is een lotgenotengroep voor borstkankerpatiënten, hun partners, kinderen en familie in de regio Roeselare. 

Strong Together na Borstoperatie

Strong Together na Borstoperatie is een nieuwe lotgenotengroep voor jonge, nog werkende vrouwen met borstkanker in de regio Roeselare.

Voor mensen met prostaatkanker

vzw Think Blue Vlaanderen

We zijn een organisatie van vrijwilligers voor mannen die in hun leven geconfronteerd worden met prostaatkanker en voor hun partners. We werken op dit moment vooral in West-Vlaanderen.

Wij Ook België

Als lotgenotenvereniging voor patiënten met prostaataandoeningen wil Wij Ook België vzw de belangen verdedigen van haar leden en van prostaatkankerpatiënten in het algemeen. 

Voor mensen met darmkanker

Talk Blue Vlaanderen

Talk Blue Vlaanderen is een patiëntenvereniging van en voor mannen en vrouwen met darmkanker, hun partners & zorgverleners.

Voor mensen met maag- en/of slokdarmkanker

Contactgroep Spijs

Contactgroep Spijs wil iedereen met een diagnose van maag- en/of slokdarmkanker, hun partners en familieleden - de lotgenoten - helpen door ervaringen met deze ziekte te delen. Contactgroep Spijs organiseert ook voorlichtingsbijeenkomsten met deskundigen en komt op voor de algemene belangen van lotgenoten.

Voor stomadragers

Stoma-actief

Wij zijn er voor jou! Mensen met een stoma, een pouch, een tijdelijke stoma, een opgeheven stoma, voor naasten en voor ouders van kinderen en baby´s met een stoma.

Stoma Ilco (alle regio's)

Stoma Ilco vzw is een lotgenotengroep van, voor en door stomadragers met regiowerkingen en extra contactpersonen. Stomapatiënten hebben een kunstmatige uitgang van de dikke darm (colostomie), de dunne darm (ileostomie) of de blaas (urostomie). Stoma Ilco vzw wil deze mensen opvangen, helpen en begeleiden om weer een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Stomaclub Boechout

Stomaclub Boechout is een vereniging die in hoofdzaak informatie (geen medische hulp) wil bieden aan personen met stoma en aan incontinentiepatiënten in de regio Antwerpen. Wij willen in de eerste plaats stomadragers helpen om zo snel als kan het normale leven te hernemen.

Stomaclub Oostende

We zijn allen vrijwilligers/stomadragers die ondervonden hebben dat niet alleen vrienden en familie, maar ook lotgenoten een belangrijke rol kunnen spelen in de aanvaarding van je toestand. Elke stomadrager zit met vragen over zijn of haar toekomst en levenskwaliteit. Lotgenoten kunnen hierop antwoord geven, of het nu tijdens een bijeenkomst is, privé, per e-mail, telefoon, …

Stomavereniging regio Antwerpen

Stomavereniging regio Antwerpen vzw  is een groep voor lotgenoten-stomadragers. We verstrekken informatie en bieden hulp aan (nieuwe) stomadragers, aan hun partners, familie en vrienden.

StomaVlaanderen

StomaVlaanderen  is het samenwerkingsplatform van Vlaamse stoma-lotgenotengroepen. Wij organiseren verenigingoverschrijdende patiëntenactiviteiten in en behartigen de belangen van mensen met een stoma en hun partner.

Voor mensen met longkanker

LiLo, leven met longkanker

LiLo is de allereerste lotgenotengroep voor mensen met longkanker en met borstvlieskanker in Vlaanderen. 

Voor mensen met strottenhoofdkanker

Antwerpse Vereniging voor Gelaryngectomeerden - vzw

Wij bieden een omkadering aan waar gelaryngectomeerden en lotgenoten met een tracheotomie terecht kunnen met vragen en problemen. 

Liga voor Gelaryngectomeerden

De Liga voor Gelaryngectomeerden verenigt alle lotgenotengroepen van gelaryngectomeerden. Als koepelorganisatie willen wij vooral de belangen van mensen met een laryngectomie behartigen op verschillende niveaus en groepsoverschrijdende activiteiten organiseren. Wij organiseren zelf geen lotgenotencontact, daarvoor kunt u terecht bij een van onze lotgenotengroepen in uw regio.

Limburgse Zelfhulpgroep Voor Gelaryngectomeerden

De Limburgse Zelfhulpgroep voor Gelaryngectomeerden wil lotgenoten ondersteunen door een luisterend oor te bieden en veel begrip te tonen, met respect voor het verwerkingsproces dat bij elk individu anders is.

Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden (OVG)

De Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden (OVG) wil morele en sociale steun verlenen aan gelaryngectomeerden en tracheotomiepatiënten, hun naasten en nabestaanden met een onbeperkt gratis dienstbetoon. 

Vereniging voor gelaryngectomeerden UZ Leuven en Vlaams-Brabant

Onze vereniging richt zich vooral tot patiënten die in het UZ van Leuven worden behandeld, en de gelaryngectomeerden van Vlaams-Brabant. We willen de fysieke en psychosociale integratie van gelaryngectomeerden bevorderen en hen alle informatie over de ingreep verschaffen. We werken daarbij nauw samen met de artsen en paramedici van het UZ.

Zelfhulpgroep Gelaryngectomeerden Kempen

Wij willen lotgenoten met larynxkanker en hun partner samenbrengen zodat ze hun situatie niet langer passief moeten ondergaan. We proberen hen te stimuleren om vanuit hun eigen krachten en dynamiek vat te krijgen op hun persoonlijke leefwereld.

Zelfhulpgroep Gelaryngectomeerden Westhoek

Wij willen vooral een luisterend oor bieden aan mensen uit de regio Westhoek-Roeselare bij wie het strottenhoofd is verwijderd en aan hun familie.

Zelfhulpgroep Gelaryngectomeerden Zuid-West-Vlaanderen

Wij zijn een groep mensen met een gemeenschappelijk probleem (een laryngectomie) dat we in onze lotgenotengroep willen aanpakken.

Voor vrouwen met een gynaecologische kanker

Esperanza

’ESPERANZA’, hoop die er steeds moet zijn, is een lotgenotengroep voor vrouwen met of na een gynaecologische kanker. Ons hoofddoel is deze vrouwen, hun familie en naasten samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en emotionele steun te verlenen. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis groepsactiviteiten.

Gynca's

vzw Gynca’s is een organisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker, en biedt steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Vormen van gynaecologische kanker zijn baarmoederhals-, baarmoeder-, eileider-, eierstok-, vagina- of vulvakanker en trofoblasttumoren. vzw Gynca’s wil op basis van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan preventie en een goede kwaliteit van zorg en leven.

Voor mensen met een hematologische aandoening

CMP Vlaanderen

CMP Vlaanderen vzw is een contactgroep die de belangen behartigt van patiënten met multipel myeloom (MM) en Waldenströms macroglobulinemia (WM), twee zeldzame aandoeningen in het bloed.

Hodgkin en non-Hodgkin vzw

Deze lotgenotengroep heeft als hoofddoel Hodgkin en non-Hodgkin (lymfeklierkanker)patiënten te steunen in hun beleving als kankerpatiënt. 

Lotuz

Lotuz is een patiëntenvereniging voor mensen die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan. We willen graag lotgenoten en hun partners, familie en vrienden over het hele land, behandeld in verschillende stamceltransplantatiecentra, in contact brengen met elkaar.

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw

Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw is een lotgenotengroep voor mensen met de ziekte van Hodgkin of een non-hodgkinlymfoom (ook CLL, cutane lymfomen en de ziekte van Waldenström), hun partners en familie. LVV biedt ondersteuning in de vorm van lotgenotencontact en informatie over de ziekte, behandelingen en nazorg.

MPN België vzw

MPN België vzw (voluit Myeloproliferatieve Neoplasmen België vzw) is een lotgenotengroep voor mensen met de ziekte essentiële trombocytose (ET), polycythemia vera (PV) en myelofibrose (MF), en voor hun partners.

Wildgroei

Onze lotgenotenvereniging informeert en brengt mensen samen met niet-goedaardige hematologische ziektes, d.w.z. diverse vormen van leukemie, Hodgkin, Non-Hodgkin, Waldenström, de ziekte van Kahler, enz. 

Voor mensen met een hersentumor

Werkgroep Hersentumoren

Voor wie de diagnose hersentumor krijgt, stort de wereld in elkaar. Gelukkig leven veel mensen verder met deze aandoening. Hoe doen ze dat? En vooral, hoe moet het nu verder met u als u zélf die diagnose hebt gekregen? En met uw naasten? De Werkgroep Hersentumoren vzw wil mensen met een hersentumor in heel Vlaanderen ondersteunen.

Voor mensen met een melanoom

Patiëntenvereniging Melanoompunt

Patiëntenvereniging Melanoompunt is een bruisende onafhankelijke vereniging voor en door melanoompatiënten en hun naastbetrokkenen. 

Voor mensen met pancreaskanker

Pancreas Vlaanderen vzw

Pancreas Vlaanderen vzw is een lotgenotengroep die zich inzet voor mensen met pancreaskanker en pancreascystadenomen. Dat zijn allebei aandoeningen die zeldzaam zijn en een gespecialiseerde aanpak in een gespecialiseerd ziekenhuis nodig hebben.

Voor mensen met neuro-endocriene tumoren (NET) & multipele endocriene neoplasie (MEN)

NET & MEN Kanker België

NET & MEN Kanker België is een vereniging voor patiënten met neuro-endocriene tumoren (NET) en multipele endocriene neoplasie (MEN). Dat zijn beide zeldzame aandoeningen, en mensen voelen zich hierdoor vaak niet (h)erkend. De vzw NET & MEN Kanker wil praktische en psychosociale steun bieden. 

Voor mensen met een gastro-intestinale stromale tumor (GIST)

Contactgroep GIST

De Contactgroep GIST is actief in België en Nederland voor Nederlandstalige GIST-patiënten en hun naasten. Een gastro-intestinale stromale tumor (GIST) is een zeldzame vorm van kanker in het maagdarmkanaal die een gespecialiseerde aanpak in een gespecialiseerd ziekenhuis vraagt.

Voor mensen met bot- en wekedelentumoren

Cum Cura

Cum Cura is de overkoepelende Belgische vzw voor lotgenoten met zeldzame vormen van goedaardige, lokaal agressieve en kwaadaardige bot- en wekedelentumoren zoals desmoïd, reusceltumoren en sarcoma.

Voor mensen met het PTEN Hamartoom Tumor Syndroom (PHTS)

Stichting PTEN België/Nederland

Stichting PTEN België/Nederland is een onafhankelijke en internationale lotgenotengroep voor en door PTEN-hamartoomtumorsyndroom-patiënten en hun naasten in België en Nederland. 

Voor mensen met een vervangblaas

Neovida vzw

Vereniging voor en door mensen die leven met een vervangblaas (neoblaas). Een luisterend oor kan wonderen doen. Dat is de kracht van lotgenotencontact en dat willen wij met u delen. Bij Neovida vzw kunt u uw verhaal kwijt. U krijgt steun, tips en info.

Voor mensen met chronische pijn

De Maretak

Vereniging voor mensen met chronische pijn en hun omgeving

De patiëntenvereniging 'de Maretak' staat open voor iedereen ongeacht het soort pijn of de aandoening die aan de basis ligt hiervan. Mensen die in aanraking komen met kanker worden door onze werking goed ondersteund.

Voor ouders van kinderen met kanker

KiKOV

KiKOV-Leuven is de Kinderkanker Oudervereniging verbonden met UZ Gasthuisberg in Leuven. De vzw is ontstaan uit de ervaringen van verschillende ouders van een kind met kanker. Wij voelden dat er nood was aan ondersteuning en kennis van ouders die hetzelfde meemaken. Bekijk hier het filmpje naar aanleiding van de lancering van onze nieuwe naam.

Kleine Prins

Kleine Prins vzw zet zich in Limburg in voor kinderen die voor de leeftijd van 18 getroffen worden door een vorm van kanker of een andere levensbedreigende ziekte. 

Voor rouwende mensen

Missing You

Missing You vzw is een vrijwilligersorganisatie die zich in heel Vlaanderen inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een dierbare verloren zijn. Aangezien jonge mensen ook tijd en ruimte nodig hebben om hun verlies te verwerken, wil Missing You hen hierin (onder-)steunen door hen enerzijds in contact te brengen met lotgenoten en anderzijds door het sensibiliseren van hun omgeving en de bredere maatschappij.

Ouders van een overleden kind (OVOK)

De vereniging ‘Ouders Van een Overleden Kind’ (O.V.O.K.) staat open voor alle ouders van een overleden kind, ongeacht de leeftijd of doodsoorzaak van het kind.

Voor wie kanker krijgt tijdens de zwangerschap

Kanker en zwangerschap

Wij zijn een online praatgroep voor vrouwen en hun partners die geconfronteerd worden met kanker tijdens de zwangerschap.

Voor alle vormen van kanker

Flaya

Flaya organiseert lotgenotencontact en activiteiten voor jongeren met en na kanker, voor hun partners, soulmates, familie en vrienden.

Inak

Inak is een praat- en steungroep voor vrouwen met kanker en hun naasten in Brussel.

LotinCo

LotinCo (lotgenoten in contact met/tegen kanker) wil aan alle mensen die kanker hebben of kanker gehad hebben en hun naaste omgeving de mogelijkheid bieden om met lotgenoten te praten en ervaringen uit te wisselen. We werken vooral rond Mol.

Momentum Oostende

Momentum wil voor patiënten met en na kanker, op regelmatige basis, ontspannende activiteiten met kansen op lotgenotencontact bieden. We werken in de brede regio Oostende.
 

Ontmoeting en Ontspanning Kanker

Onze vereniging Vzw OK (Ontmoeting en Ontspanning Kanker) organiseert sport- en ontspanningsmomenten voor alle kankerpatiënten, zowel in behandeling als in remissie, zowel mannen als vrouwen, jong of iets minder jong.  U kunt ons vinden in de regio Roeselare, Izegem en Waregem.

SAMENLOT

SAMENLOT is een Limburgse lotgenotenvereniging van en voor mensen met kanker en hun omgeving.

Tielts vormings- en documentatiecentrum tegen kanker

Het Tielts vormings- en documentatiecentrum (TVDK) is er om in de regio Tielt initiatieven te nemen om de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten te behartigen.

ToeKan

Onze ToeKan (Toekomst na Kanker) richt zich tot mensen met alle vormen van kanker en is werkzaam in Ronse en omstreken.