Levertransplantatie

Bij een kleine tumor (kleiner dan 5 cm) en een beperkt aantal tumoren (minder dan 3 elk kleiner dan 3 cm) kan bij leverkanker een levertransplantatie overwogen worden, maar dat soort behandeling is niet altijd mogelijk. Het aantal donorlevers is beperkt, de patiënt moet in een goede conditie verkeren en de kans moet groot zijn dat de ziekte niet terugkeert na de transplantatie.

Zijn de letsels groter in volume of talrijker in aantal, dan kan, in heel geselecteerde gevallen, door bijkomende behandelingen de grootte van het letsel en het aantal letsels verminderd worden (tot 1 tumor kleiner dan 5 cm of 3 elk kleiner dan 3 cm), waardoor de optie transplantatie mogelijk kan worden.

Bij een levertransplantatie verwijdert de chirurg de volledige lever en vervangt die door een donorlever.

Complicaties en risico’s

Een levertransplantatie is een ingrijpende operatie en houdt het risico op ernstige complicaties in. Dat zijn onder meer infecties en problemen met de galwegen. Daarnaast blijft er bij een transplantatie altijd het risico dat de donorlever wordt afgestoten door uw eigen lichaam. Om dat te voorkomen, moet u uw hele leven medicijnen blijven nemen. Daar zijn ook risico’s mee verbonden zoals problemen met de nieren en infecties.