Waarnaartoe met je klacht of probleem over werken en kanker?

Het eerste aanspreekpunt van een klacht over bijv. loonverlies, vakantiedagen, aangepast uurrooster, aanpassing werk, bevordering/benoeming, (dreigend) ontslag… zijn je diensthoofd en je werkgever, of de personeelsdienst of de arbeidsarts verbonden aan je werk.

Bemiddel eerst met hen, vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kun je zo vermijden dat iets escaleert of dat je er blijft mee zitten. Wanneer je echt niet tevreden bent, kun je een klacht indienen.

Bij de juridische dienst van je vakbond

Vakbonden verlenen van oudsher juridische ondersteuning aan hun leden bij problemen met werk en uitkering. Die ondersteuning is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap.

Klacht over een beslissing van de adviserend arts van het ziekenfonds

 • Bij de eerstaanwezend adviserend arts: 
  Indien je een klacht hebt over de houding of aanpak van de adviserend arts van je ziekenfonds, kun je je wenden tot de eerstaanwezend adviserend arts (lees meer over de verschillende artsen met wie je in aanraking komt in de brochure 'Wie is wie: de expertise-artsen en hun opdracht' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform). Hij of zij superviseert en coördineert de werking van de adviserend artsen. Voor meer informatie neem je contact op met je eigen ziekenfonds.
 • Bij de arbeidsrechtbank (binnen de drie maanden):
  Wanneer je niet akkoord gaat met een beslissing van de adviserend arts, kun je binnen de drie maanden in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Tijdens die periode ontvang je een werkloosheidsuitkering. Je kunt je laten bijstaan door je behandelend arts of je kunt een advocaat onder de arm nemen. Een onafhankelijke deskundige zal oordelen of je al dan niet arbeidsongeschikt bent. De beroepsprocedure kan twee jaar duren. Krijg je in beroep gelijk, dan krijg je alles waar je recht op hebt terug met een terugwerkende kracht van twee jaar. De kosten van de beroepsprocedure worden niet gedragen door de verliezende partij, maar door het ziekenfonds. De kosten van je verdediging betaal je zelf. Als je lid bent van een vakbond, is het mogelijk dat zij de kosten op zich nemen. Vind de arbeidsrechtbank van jouw regio.

Klacht over de controlearts van je werkgever

 • over de houding van de controlearts of de wijze waarop de controle is verlopen kun je terecht bij de arts-inspecteur van de directie ‘Toezicht op de Sociale Wetten’ van de plaats waar de controle werd uitgevoerd. Vind de directie Toezicht op de Sociale Wetten van jouw regio.
 • over de beslissing van de controlearts:
  Wens je in beroep te gaan tegen de beslissing van de controlearts, dan kan dat via een scheidsrechterlijke procedure of via de rechtbank. Een procedure voor de arbeidsrechtbank is een grote stap. Daarom is het goed om eerst via de scheidsrechterlijke procedure een overeenkomst te proberen bereiken. Dat werkt zo. Als de controlearts en de behandelend arts het niet eens worden, wordt er een derde arts (de 'scheidsrechter') aangesteld. De scheidsrechterlijke procedure verloopt snel: binnen de twee dagen na de beslissing van de controlearts wordt de derde arts aangesteld, en hij velt binnen de drie dagen een oordeel en brengt iedereen op de hoogte. Erg belangrijk is dat de derde arts onafhankelijk beslist - wees dus alert over wie aangesteld wordt en vraag eventueel een andere arts. Meer informatie over de scheidsrechterlijke procedure. Vind de arbeidsrechtbank van jouw regio.
  Lees meer over de verschillende artsen met wie je in aanraking komt in de brochure 'Wie is wie: de expertise-artsen en hun opdracht' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.

Klacht over het niet-naleven van het arbeidsreglement

Klacht over discriminatie en ongelijke behandeling (o.a. door ziekte) op het werk

Klacht over re-integratiebeoordeling binnen een re-integratietraject

Als je, in het kader van je re-integratietraject, niet akkoord bent met de re-integratiebeoordeling van de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd) waarbij hij of zij jou definitief ongeschikt verklaart het overeengekomen werk uit te voeren, meld je dat aan de arts-sociaal-inspecteur.

Wat moet je doen:

 • Je stuurt binnen de zeven werkdagen na ontvangst van het formulier voor de re-integratiebeoordeling van de arbeidsarts, een aangetekende brief aan de bevoegde arts-sociaal-inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • Je verwittigt ook je werkgever hiervan.

De arts-sociaal-inspecteur zal vervolgens overleggen met de arbeidsarts en je behandelend arts. Eventueel zal je ook gehoord en onderzocht worden. Binnen de 31 werkdagen na de ontvangst van je beroep zal een beslissing volgen. De arts-sociaal-inspecteur deelt deze beslissing onmiddellijk mee, zowel aan de werkgever als aan jou.
Afhankelijk van het resultaat van deze beroepsprocedure zal de arbeidsarts de re-integratiebeoordeling opnieuw bekijken. Je kunt deze procedure maar één keer aanwenden tijdens je re-integratietraject.

Niet tevreden met het antwoord op je klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijg je geen reactie van de instantie waarnaar we jou doorverwezen? Ben je niet tevreden met het antwoord op je klacht? Heb je het gevoel dat je met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met jouw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Jouw melding kan van cruciaal belang zijn, want met jouw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met je opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van je klacht.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 06/02/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op