Kans op genezing bij huidkanker (niet-melanoom) en meer info

Van patiënten met basaalcelkanker geneest bijna 100 procent. Bij plaveiselcelkanker ligt het genezingspercentage op meer dan 90 procent. Een herval is echter mogelijk.

Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers enkel een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg

De meeste mensen met basaalcelkanker of plaveiselcelkanker (twee types huidkanker - niet-melanoom) genezen volledig. Toch blijft er na de behandeling bij sommige patiënten een gevoel van onzekerheid. Ze vragen zich af wat er nog meer gedaan kan worden. Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in: medische begeleiding, oncorevalidatie (onder begeleiding bewegen en sporten om de fysieke conditie en de levenskwaliteit te verbeteren), psychische en sociale opvang ...

Een belangrijk deel van de nazorg is ook een langdurige en regelmatige medische controle door het behandelend team. De bedoeling hiervan is om een herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Het geeft ook de mogelijkheid om vragen, nevenwerkingen en problemen met uw behandelend arts te bespreken.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Hij of zij kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De verpleegkundig consulent oncologie

De verpleegkundig consulent oncologie of verpleegkundig specialist oncologie is voor de patiënt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. De consulent neemt op bepaalde momenten of gedurende het hele traject een ondersteunende en coachende rol op en coördineert ook de multidisciplinaire zorg binnen het hele zorgverlenersteam. Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg, verpleegkundig trajectbegeleider, begeleidingsverpleegkundige oncologie ... Infomeer in het (dag)ziekenhuis waar u in behandeling bent wie die functie opneemt en bij wie u dus snel met al uw vragen terechtkunt.

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie.

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die vrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.