Kans op genezing bij acute lymfatische leukemie en meer info

Bij acute lymfatische leukemie hangt de kans op genezing onder andere af van het effect van de behandeling en van uw leeftijd en algemene toestand. Uw arts kan daar meer uitleg over geven. 

Als de leukemie na een succesvolle behandeling terugkomt, is het door een bijkomende behandeling meestal mogelijk opnieuw een remissie te bereiken (dus zonder tekens en symptomen van de ziekte). 

Houd er rekening mee dat elke situatie uniek is en dat overlevingscijfers enkel een globaal beeld geven. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Praat erover met uw arts: hij kent uw situatie het best.

Nazorg bij acute lymfatische leukemie

Leven met kanker is een hele beproeving. Er zijn de lichamelijke ongemakken, de zorgen en onzekerheden. Als de therapie met succes afgerond is, vragen patiënten zich af wat er nog meer kan gebeuren. Als het met de therapie niet lukte om de kanker uit te schakelen, is het de vraag hoe de symptomen zo goed mogelijk bestreden kunnen worden en wie het best kan helpen.

Hulp bij de praktische én bij de emotionele aspecten van de ziekte is vaak welkom. Het begrip ‘nazorg’ houdt dan ook veel in:

  • medische begeleiding in het ziekenhuis en thuis
  • psychologische begeleiding
  • hulp van een sociaal werker om praktische en geldzaken te regelen
  • oncorevalidatie: onder begeleiding bewegen en sporten om uw fysieke conditie én uw levenskwaliteit te verbeteren
  • palliatieve zorg als dat nodig is

Een belangrijk deel van de nazorg is ook de medische controle. Na de behandelingen gaat u meestal voor enkele jaren regelmatig op controle, vooral om herval of mogelijke uitzaaiingen zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Het geeft u ook de mogelijkheid om vragen, nevenwerkingen en problemen te bespreken met uw arts.

Vragen?

Uw behandelend arts in het ziekenhuis

Praat met uw behandelend arts over mogelijke symptomen, bijwerkingen of fysieke, psychologische of emotionele problemen. Uw arts kent uw ziekte en het verloop immers het best.

De verpleegkundig consulent oncologie

De verpleegkundig consulent oncologie of verpleegkundig specialist oncologie is voor de patiënt een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject. De consulent neemt op bepaalde momenten of gedurende het hele traject een ondersteunende en coachende rol op en coördineert ook de multidisciplinaire zorg binnen het hele zorgverlenersteam. Deze functie bestaat niet in alle ziekenhuizen, soms bestaat ze onder een andere naam, bijv. verpleegkundig specialist hematologie, oncocoach, coördinator oncologische zorg, coördinerend verpleegkundige oncologische zorg, verpleegkundig trajectbegeleider, begeleidingsverpleegkundige oncologie ... Infomeer in het (dag)ziekenhuis waar u in behandeling bent wie die functie opneemt en bij wie u dus snel met al uw vragen terechtkunt. 

Andere hulpverleners in het ziekenhuis/de thuiszorg

Alle kankerafdelingen beschikken over gespecialiseerde zorgverleners die u kunnen helpen met praktische en emotionele problemen: verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, diëtisten, logopedisten, kinesitherapeuten enz. Vraag naar hen in het ziekenhuis of bij uw thuiszorgorganisatie. 

Uw huisarts

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines en ook uw huisarts betrokken zijn. Dat overleg heet het multidisciplinair oncologisch consult (MOC). Uw huisarts krijgt daarvan het verslag en heeft toegang tot uw medisch dossier. U kunt uw vragen dus ook aan uw huisarts stellen. Indien nodig zal hij doorverwijzen naar andere zorgverleners. 

Zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker

In een 40-tal ziekenhuizen en campussen in Vlaanderen en Brussel heeft Kom op tegen Kanker goed opgeleide zorgvrijwilligers. Zij verzekeren een permanentie op bepaalde afdelingen van het ziekenhuis. Die zorgvrijwilligers nemen de tijd om naar u te luisteren, met u te praten, u te helpen zoeken naar geschikte informatie, uw problemen te signaleren aan de zorgverleners enz. Vraag ernaar op de afdeling waar u behandeld wordt of zoek in deze lijst van permanenties of er in uw ziekenhuis zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn.

Lotgenoten

Veel mensen voelen zich sterk gesteund door lotgenoten. Hoe vindt u iemand die hetzelfde meemaakte?