Kanker voorkomen en vroeg opsporen

U kunt niet vermijden dat u mogelijk kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico op de ziekte te verkleinen. Lees hieronder meer over kanker voorkomen of preventie van kanker. Daarnaast kunnen sommige kankers ook in een vroeg stadium worden ontdekt (en goed behandeld). Hieronder vindt u meer over vroege opsporing van kanker en over de screeningsprogramma's in ons land.

Foto Victor Garcia op Unsplash

Kanker voorkomen

U kunt niet vermijden dat u misschien kanker krijgt, maar u kunt wel een en ander doen om het risico te verkleinen: niet roken, uw consumptie van alcohol matigen, gezond eten en bewegen, verstandig omgaan met de zon. Ook kankerverwekkende stoffen als asbest en fijn stof, en mogelijk kankerverwekkende stoffen als hormoonverstoorders komen hier aan bod. Lees meer over kanker voorkomen

Bij de gynaecologe

Kanker vroeg opsporen

Kanker vroeg opsporen betekent dat bij gezonde mensen zonder klachten of verhoogd kankerrisico, kanker in een vroeg stadium of voorlopers van kanker worden opgespoord. Voor borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker organiseert de Vlaamse overheid een bevolkingsonderzoek. Ook prostaatkanker en huidkanker kunnen vroeg worden opgespoord, maar daarvoor zijn er geen bevolkingsonderzoeken.

Elke vroegopsporing heeft voor- en nadelen. Informeer u en beslis zelf of u zich laat testen of niet. Lees meer over kanker vroeg opsporen