De werkgever is niet verplicht om in te gaan op uw vraag om tijdelijk of definitief een andere functie op te nemen. De bestaande arbeidsovereenkomst werd immers gesloten met het oog op het uitoefenen van een welbepaalde functie.

Het is evenwel niet uitgesloten dat uw werkgever oren heeft naar uw vraag. Meestal wordt dit dan geformaliseerd in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst (waarbij functie, termijn, loon ... overeengekomen worden). Wanneer de functie lager vergoed wordt, zult u dit lager loon ontvangen. Indien niet overeengekomen werd dat de wijziging tijdelijk is, hebt u niet het recht om terug te keren naar de initiële functie. Goede afspraken maken en ze formaliseren is dus de boodschap.

Ook in het kader van een re-integratietraject kan overeengekomen worden dat u tijdelijk of definitief een andere functie opneemt. Als dit tijdelijk gebeurt, bepaalt de Arbeidsovereenkomstenwet dat uw oorspronkelijke arbeidsovereenkomst blijft doorlopen waardoor u dus onder meer uw eerder verworven voordelen zal behouden. U kunt hiervan afwijken door naast uw re-integratieplan een aparte bijlage aan uw arbeidsovereenkomst op te stellen waarin nieuwe arbeidsvoorwaarden worden bepaald. Maak hierover goede afspraken met uw werkgever. 

Wanneer uw ziekte gekwalificeerd wordt als beroepsziekte, moet u mogelijk tijdelijk of definitief een schadelijke activiteit stopzetten. Indien mogelijk zal de werkgever u een andere functie aanbieden. Wordt deze minder betaald, dan past de beroepsziekteverzekering het loonverlies bij.