Jongeren: Leven met en na kanker

Leven met of na kanker kan een uitdaging zijn. Waar kunt u als jongere terecht om te revalideren? Hoe zit het met school, met opnieuw aan de slag gaan op het werk, met de vrije tijd? En hoe omgaan met nevenwerkingen (op lange termijn) van de behandeling?

Revalidatie, tijdelijke opvang en vakantie

jongeren smartphone leven met kanker

Revalidatie

  • Na een heelkundige ingreep, chemo- of radiotherapie kunnen mensen met kanker voor een herstelkuur terecht in de revalidatiecentra in ziekenhuizen of andere erkende revalidatie-instellingen. Vaak is er een tegemoetkoming via het ziekenfonds, vraag ernaar bij uw ziekenfonds.
  • In veel ziekenhuizen lopen zogenaamde oncorevalidatieprogramma’s, die aangepaste lichaamstraining combineren met informatieve sessies in groep over allerlei aspecten van de ziekte. Lees meer over oncorevalidatie.

Opvang

  • Tijdens de behandeling kunnen alleenstaande kankerpatiënten of patiënten die onvoldoende een beroep kunnen doen op familie of mensen uit hun omgeving, terecht in een zorghuis. Lees meer over de zorghuizen.
  • Een andere optie zijn gastgezinnen. Een gastgezin vangt een zorgbehoevende op bepaalde dagen overdag, ’s nachts of gedurende een aantal dagen op in zijn eigen huis. Voor wie geen intensieve zorg nodig heeft maar wel behoefte aan gezelschap en toezicht. Ook specifiek om de familie te ontlasten. In Vlaanderen en Brussel zijn er drie diensten voor gastopvang.

Vakantie

Soms is op vakantie gaan om fysieke, financiële of andere reden niet evident. Gelukkig zijn er heel wat aangepaste vakantiemogelijkheden. Lees meer over kanker en vakantie.

Begeleiding bij eerste werkervaring of studiekeuze na een kankerdiagnose

Voor jongeren tussen 18 en 35 jaar biedt Entree individuele coaching bij de zoektocht naar een passende job of studie. Een coach gaat samen met de jongere op zoek naar antwoorden (over statuut, uitkering, deeltijds werken ..) die de twijfels of drempels voor een 'nieuwe start' wegnemen. Het resultaat is een persoonlijk ontwikkelingsplan, waarbij bepaalde doelen worden omgezet in concrete stappen. 

Entree biedt ook workshops aan rond allerhande thema’s die te maken hebben met werk en studeren.

Weer aan de slag, op school of op het werk

Nevenwerkingen op lange termijn en leven met een beperking

  • Elk type kankerbehandeling kan andere nevenwerkingen hebben, en het is moeilijk vooraf in te schatten wie welke bijwerkingen zal ondervinden. Lees welke nevenwerkingen u kunt ervaren en hoe u ermee kunt omgaan
  • Bepaalde kankerbehandelingen kunnen ook invloed hebben op de vruchtbaarheid. Lees alles over kanker en vruchtbaarheid.
  • Sommige mensen moeten na hun kanker(behandeling) verder met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zij kunnen mogelijk een erkenning krijgen als arbeidsongeschikt persoon of persoon met een handicap, bijv. na een beenamputatie. Dan kunnen ze een beroep doen op allerlei tegemoetkomingen en voorzieningen, van de federale overheid, van de Vlaamse overheid of van de gemeente. Lees alles over sociale voorzieningen voor personen met een erkende handicap.
  • Wie aan zijn ziekte of behandeling een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overhoudt, kan terecht bij de Hersenletsel Liga en bij de Werkgroep Hersentumoren voor informatie en ondersteuning. 
  • Voor mensen die als kind kanker hebben gehad, biedt het Nederlands netwerk VOX informatie over lichamelijke, psychosociale en maatschappelijke gevolgen van kinderkanker en hoe daarmee om te gaan: van vermoeidheid tot onvruchtbaarheid, van relaties tot verzekeringen.