Hulpmiddelen of speciale onderwijsleermiddelen

Er bestaan ook speciale onderwijsleermiddelen (SOL). Dat zijn hulpmiddelen die nodig zijn om de lessen te volgen voor leerlingen, studenten en cursisten met een functiebeperking die les volgen in het gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs. Het gaat bijvoorbeeld over een brailleleesregel voor slechtzienden, ondersteuning van een tolk voor slechthorenden enz. 

In het basis- en secundair onderwijs kan de directie van een school voor gewoon onderwijs de financiering van speciale onderwijsleermiddelen aanvragen. Een van de ouders moet de aanvraag mee ondertekenen, of de meerderjarige leerling zelf.

Ook een hogeschool of universiteit, een centrum voor volwassenenonderwijs en een centrum voor basiseducatie kunnen financiering aanvragen voor hun studenten of cursisten met een functiebeperking.