Gemiddeld heeft een roker 5 tot 7 pogingen nodig vooraleer hij definitief stopt met roken. Elke poging brengt u dichter bij rookstop. Hoe vaker u een ernstige poging onderneemt, hoe groter de slaagkans. 

Stoppen met roken

U kunt uiteraard vertrouwen op uw wilskracht, maar u kunt u ook laten begeleiden in uw rookstoppoging. De combinatie van rookstopondersteuning en hulpmiddelen verhogen uw kans om te stoppen aanzienlijk. Belangrijk is vooral dat u gemotiveerd bent om te stoppen.

Doorgaans worden verschillende methodes gecombineerd tijdens de begeleiding. Kijk uit: sommige behandelingen/rookstopmethodes zijn vrij duur. Vraag ernaar, zodat u achteraf niet voor financiële verrassingen komt te staan. Er zijn zowel bewezen als onbewezen methodes.

Bewezen methodes

Bij deze bewezen methodes is meermaals aangetoond dat ze een positief effect hebben op rookstoppogingen. Deze therapieën worden vaak gecombineerd of in groep gebruikt. Een combinatie van intensieve gedragsmatige begeleiding en ondersteuning met farmacologische middelen biedt het meeste kans op stoppen op lange termijn. 

Gedragstherapie

Erkende tabakologen maken gebruik van gedragstherapie. De therapeut zal eerst uw rookgewoontes in kaart zal brengen. Samen zult u vervolgens een plan opstellen om het roken af te leren. En dit plan volgt u dan, begeleid door de therapeut, tot u van het roken verlost bent. 

Nicotinevervangers

Wanneer u stopt met roken, krijgt u waarschijnlijk last van ontwenningsverschijnselen, vooral omdat uw lichaam de verslavende nicotine mist. Nicotinevervangers zorgen ervoor dat de nicotinebehoefte stapsgewijs wordt afgebouwd, waardoor u minder snel de neiging zult hebben opnieuw naar een sigaret te grijpen. Bovendien hebt u door deze vervangers minder last van klachten als rusteloosheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, gewichtstoename en slaapproblemen.

Let wel: nicotinevervangers werken pas als ze goed worden toegepast. D.w.z.: stop volledig met roken en gebruik de middelen zoals ze worden voorgeschreven. Twijfelt u over het gebruik, vraag dan raad aan uw apotheker, uw huisarts of uw tabakoloog. 

Medicatie

Uw arts kan u ook een complete behandeling met medicijnen voorschrijven. Deze medicatie vermindert de ontwenningsverschijnselen en zo de behoefte om te roken. Raadpleeg uw arts. Hij of zij zal u hierover verder informeren en begeleiden.

Een behandeling met medicatie moet wel samengaan met gedragsmatige behandeling.

Meer weten over nicotinevervangers en medicatie

Alternatieve methodes

Er bestaan ook een aantal alternatieve methodes om te stoppen met roken. Deze niet-bewezen therapieën worden vaak als positief ervaren, maar tot dusver is hun werking nog niet of onvoldoende wetenschappelijk aangetoond. Het gaat hierbij over therapieën als hypnose, Allen Carr, acupunctuur, homeopathie, NicoBloc, softlasertherapie …

Niet alle alternatieve methodes zijn over een kam te scheren. Van hypnose bijvoorbeeld is bekend dat er positieve resultaten zijn, maar dan wel in combinatie met farmacologische middelen. En ook voor Allen Carr, een methode die vooral inzet op motivatie en de psychologische aspecten van verslaving, is er intussen een eerste wetenschappelijke studie die lijkt aan te tonen dat het een succesvolle rookstopmethode is. Eén bedenking bij de Allen Carr-methode echter: ze raadt af om rookstopmedicatie te gebruiken, terwijl uit onderzoek blijkt dat dergelijke medicatie de kans op een geslaagde stoppoging sterk verhoogt. 

Sommige methodes zijn absoluut te vermijden. Er valt veel geld te verdienen met methodes om te stoppen met roken. Vooraleer om het even welke stap te zetten, zelfs als het gaat om psychologische hulp, of vooraleer een product te gebruiken dat wordt aangeprezen door reclame, wint u het best advies in bij uw arts, uw apotheker of bij Tabakstop op het gratis nummer 0800 111 00.

Van welke effectieve hulpmiddelen kunt u gebruikmaken?

Er zijn verschillende effectieve hulpmiddelen om te stoppen met roken. 

Tabakstop

Tabakstop is een gratis dienst. U kunt er terecht voor

  • informatie over roken en verslaving
  • hulp bij het stoppen
  • opvolging tijdens en na het stoppen

Bel het gratis nummer 0800 111 00 of surf naar www.tabakstop.be

Tabakstop-app

De app Tabakstop is een gratis tool die dagelijkse ondersteuning biedt aan iedereen die een rookvrij leven wil. De app Tabakstop richt zich niet alleen tot mensen die willen stoppen met roken, maar is ook ontworpen om rokers die zich nog niet klaar voelen om te stoppen correct te informeren.

De app is beschikbaar in de Google Play Store en in de App store.  Het programma is ook gratis beschikbaar via de telefoon. Wie zich daar inschrijft, wordt tijdens het begeleidingsprogramma opgebeld door tabakologen. U vindt hier meer informatie over de Tabakstop-app.

Zelfhulp

Sommige rokers kiezen ervoor om op eigen houtje te stoppen. Al heel veel rokers konden succesvol stoppen zonder hulp, maar wel met de juiste voorbereiding en vooral met een flinke dosis motivatie. U kunt daarbij een beroep doen op hulpmiddelen zoals Tabakstop of iCoach. Er zijn ook heel wat boeken op de markt die u kunnen helpen bij het stoppen met roken. Een van de bekendste is dat van Allen Carr.

Maak een persoonlijk stopplan en probeer u daar zo goed mogelijk aan te houden.

Meer weten over op eigen houtje stoppen en over het maken van een stopplan: Tabakstop.

Ondersteuning van een tabakoloog

Een tabakoloog is een echte rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Hij kan u dan ook met de beste hulp begeleiden en steunen. Daarnaast kan ook uw (huis)arts u helpen. Hij kan u zelf ondersteunen of doorverwijzen naar een tabakoloog. Sommige (huis)artsen zijn ook zelf tabakoloog. Een tabakoloog begeleidt u en geeft u handige tips om te stoppen met roken. Hij gaat na wat roken voor u betekent en weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. Samen met hem legt u een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor dat u zich goed voorbereidt bij het stoppen. Daarna begeleidt hij u nog verder. Zo kan die nieuwe start een succes worden.

Tabakologen geven zowel individuele begeleiding als groepsbegeleiding.

Hoeveel betaalt u voor de tabakoloog?

U betaalt een eigen bijdrage die wordt berekend per kwartier consultatie. Hoeveel u precies moet betalen, hangt af van uw situatie (hebt u een beperkt inkomen, dan krijgt u mogelijk een verhoogde tegemoetkoming (VT), van de soort begeleiding (individueel of in groep) en van de duur van de begeleiding. In de tabel hieronder vindt u hoeveel u zelf maximaal per kwartier begeleiding aan de tabakoloog moet betalen. Jongeren tot en met 20 jaar betalen hetzelfde als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

 

Individuele begeleiding per kwartier

Groepsbegeleiding per kwartier

Jongeren t.e.m. 20 jaar

max. 1 euro max. 0,5 euro

Gewoon tarief

max. 7,5 euro

max. 1 euro

Verhoogde tegemoetkoming

max. 1 euro

max. 0,5 euro

Op hoeveel begeleiding hebt u recht?

U hebt (in Vlaanderen) per kalenderjaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep (u kunt wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd). Als uw jaarlijkse aantal uren begeleiding op zijn, hebt u geen recht meer op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in de kosten. Uw tabakoloog helpt u om bij te houden waar u nog recht op hebt.

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan krijgt u geen tussenkomst van de Vlaamse overheid maar wordt de begeleiding door een geregistreerd tabakoloog deels terugbetaald door uw ziekenfonds. U hebt recht op 8 terugbetaalde raadplegingen in de loop van 2 kalenderjaren. Zwangere vrouwen die in Brussel wonen, hebben recht op maximaal 8 sessies per zwangerschap. De eerste raadpleging duurt 45 minuten, de volgende sessies duren telkens 30 minuten. 

E-sigaret 

De e-sigaret kan voor sommigen een hulpmiddel zijn om te stoppen met roken. Een e-sigaret met nicotine kan gebruikt worden als nicotinevervanger. U kunt ze ook combineren met andere hulpmiddelen om te stoppen met roken. Meer informatie over stoppen met roken met behulp van de e-sigaret vindt u op www.tabakstop.be.

Meer informatie