Hoe omgaan met kankerpijn?

Pijn is een onaangename ervaring. Het is ook een zeer persoonlijke ervaring die moeilijk deelbaar is met anderen. Dezelfde pijn kan voor de ene persoon goed te verdragen zijn en voor de andere niet. Bovendien wordt pijn sterk door emoties beïnvloed, zowel positief als negatief. Blijdschap en een gevoel van rust en welbehagen kunnen de lichamelijke pijn verzachten terwijl angst, onzekerheid en depressieve gevoelens de pijn kunnen versterken.

Pijnbehandeling

Illustratie Kom op tegen Kanker/Visueel Vertaler

Pijn kan een grote invloed hebben op uw dagelijkse leven. Het is daarom belangrijk dat u de pijn laat behandelen. U hebt daar recht op. Denk niet dat pijn zomaar bij kanker hoort en dat u verondersteld wordt om die pijn te verbijten.

Pijn put ook uit. Als u kanker hebt, hebt u uw energie en weerstand broodnodig. Pijn heeft bovendien ook een grote impact op andere organen: uw hart slaat sneller, uw bloeddruk is hoger, u ademt sneller … Daardoor wordt het risico op problemen met andere organen groter. En als u langere tijd pijn hebt, is de kans groot dat die pijn chronisch wordt. Er treden in het zenuwstelsel structurele veranderingen op waardoor de pijn blijft bestaan, steeds heviger wordt en almaar meer uitgebreid. Wacht dus niet om uw pijn te bespreken met uw oncoloog, doe het zo snel mogelijk.

De meeste pijn kan behandeld en onder controle gehouden worden in elke fase van de ziekte en behandeling. Een goede pijnbehandeling verlicht de pijn bij 75 tot 90% van de mensen met kanker die pijnklachten hebben. Als de pijn onder controle is, hebt u meer comfort, meer levenskwaliteit.

Denk niet dat pijn zomaar bij kanker hoort en dat u verondersteld wordt om die pijn te verbijten.

Hoe vroeger de pijnbehandeling start, hoe groter de kans is dat de pijn verlicht kan worden. Dit is een bijkomend argument om een pijnbehandeling niet uit te stellen, maar zo snel mogelijk op te starten.

Een pijnbehandeling is net zoals de pijn zelf erg individueel. De behandeling die volgt op de pijndiagnose, is op maat van de patiënt. Ze houdt rekening met de oorzaak van de pijn, de soort kanker die u hebt, het stadium waarin de kanker zich bevindt en uw gevoeligheid voor bepaalde medicijnen of mogelijke aanvullende behandelingen.

Gespecialiseerde hulp

Een goede pijnbehandeling is pas mogelijk als het behandelend team weet dat u pijnt hebt. Signaleer de pijn zo snel mogelijk aan uw oncoloog en vraag om een behandeling. Als het hem of haar niet lukt om de pijn onder controle te krijgen, zal hij of zij indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 

Pijn? Hoe vroeger behandeld, hoe meer kans op succes.

Dat kan een arts zijn die gespecialiseerd is in pijnbestrijding of een pijnkliniek. Een pijnkliniek is een ziekenhuisteam dat in de meeste ziekenhuizen (minstens) bestaat uit een arts-pijnspecialist, een verpleegkundig pijnspecialist en een psycholoog.

Chronische pijnpatiënten kunnen naar een multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn verwezen worden. Daar wordt een gespecialiseerde multidisciplinaire diagnose gesteld die een geschikte pijnbehandeling mogelijk moet maken. Er is een team van pijnexperten, o.a. artsen, kinesitherapeuten, sociaal verpleegkundigen, revalidatiespecialisten en psychologen. De behandeling kan bestaan uit pijnbestrijdingstechnieken en/of een revalidatieprogramma. In de revalidatie leert men vaak met gedragstherapie omgaan met pijn en met oefentherapie het spierstelsel trainen. U vindt hier de lijst met multidisciplinaire centra.

Denk eraan …

  • Signaleer uw pijn zo snel mogelijk zodat uw oncoloog, een pijnspecialist of een pijnkliniek zo snel mogelijk een behandeling kan opstarten.
  • Vraag aan uw behandelend arts of het aangewezen is om meerdere pijnbehandelingen te combineren, bv. een behandeling met medicijnen en een behandeling met warmte. Voor een goede pijncontrole worden vaak twee of meer behandelingen tegelijk opgestart.
  • Verwittig uw arts als de pijn vermindert, verergert of verandert.
  • Evalueer de pijnbehandeling samen met uw arts en laat ze indien nodig bijsturen. Durf te zeggen als de pijn niet overgaat, verzwijg dit niet. Praat ook over de bijwerkingen van de pijnbehandeling.
  • Vraag uitleg over de pijnbehandeling(en) die uw arts voorstelt en de mogelijke bijwerkingen ervan.