De plaats waar u werkt, wordt in de regel als een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd. Dit kunt u dus niet zomaar eenzijdig wijzigen. U kunt wel overleg plegen met uw werkgever en in onderling akkoord beslissen dat thuiswerk mogelijk is.

Het kan eventueel ook een onderdeel zijn van een redelijke aanpassing die de werkgever moet maken in het kader van de Antidiscriminatiewet. Dit is echter enkel van toepassing als er sprake is van een handicap. Bovendien kan de werkgever hieraan in verschillende gevallen ontsnappen, bijv. als thuiswerk organisatorisch onmogelijk zou zijn.