Neen, daar hebt u geen recht op. 

U kunt daarover uiteraard wel de nodige afspraken maken met uw werkgever, eventueel in het kader van uw re-integratieplan of via het systeem van progressieve werkhervatting.