Er is geen algemeen recht om van een voltijdse betrekking over te stappen in een deeltijdse betrekking. Een dergelijke overstap kan slechts indien u met uw werkgever daarover een akkoord hebt. Dit kan op elk moment afgesproken worden.

Er is geen algemeen recht om van een voltijdse betrekking over te stappen in een deeltijdse betrekking. Indien u echter kampt met een arbeidsbeperking die als ‘handicap’ wordt beschouwd, kan deeltijds werk wél een redelijke aanpassing zijn waar u recht op hebt. Meer info over redelijke aanpassingen.

Een wijziging van de arbeidsovereenkomst in een overeenkomst voor deeltijdse arbeid heeft natuurlijk gevolgen voor de geldende arbeidsvoorwaarden. U wordt vanaf dan immers als deeltijdse werknemer beschouwd, met de daaraan verbonden rechten en plichten.

Eventueel is het systeem van progressieve werkhervatting een oplossing. Dit geeft u de kans om vanuit de arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk te hervatten en eventueel geleidelijk opnieuw toe te werken naar een voltijds arbeidsritme. Bijkomend voordeel is dat u uw loon kunt combineren met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ook in het kader van een re-integratietraject kan een progressieve werkhervatting of een (tijdelijke) deeltijdse arbeid worden overeengekomen.