Zorgen voor een langdurig zieke brengt vaak extra kosten met zich mee. Mantelzorg is niet erkend als ‘werk’, u hebt geen arbeidscontract met degene voor wie u zorgt, dus u kunt er ook geen loon voor krijgen. Om de extra kosten op te vangen hebt u of de persoon voor wie u zorgt, misschien recht hebt op bepaalde financiële steunmaatregelen.

Lees er hieronder meer over. U kunt voor geldzaken ook terecht bij de Mantelzorgtelefoon of bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker.

Mantelzorgpremie

Financiële steun? Laat het voor u uitzoeken door een sociaal werker van uw ziekenfonds, het ziekenhuis of uw gemeente

De mantelzorgpremie is een initiatief van de gemeenten. Hij bedraagt meestal tussen de 120 en 300 euro per jaar en is daarmee vaak meer een vorm van erkenning voor de uitgevoerde taken dan een echte financiële vergoeding. De premie wordt maar aan één mantelzorger per patiënt uitbetaald.

Zoek hier op of uw gemeente een mantelzorgpremie geeft. Vraag dan op het gemeentehuis van de gemeente waar uw naaste woont, bij het ocmw of het Sociaal Huis wat de voorwaarden zijn en hoe u de premie kunt aanvragen. Of zoek ernaar op de website van uw gemeente.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Omdat Jan een stoma heeft, kunnen wij van de gemeente bijvoorbeeld gratis vuilniszakken krijgen. Dat wist een attente thuisverpleegkundige ons te zeggen.
Nicole

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is er voor wie lange tijd niet voor zichzelf kan zorgen. Het geld kan ook worden gebruikt om de kosten voor mantelzorgers te vergoeden. Op dit moment bedraagt de vergoeding 130 euro per maand.
Let wel: de meeste kankerpatiënten komen tijdens hun behandeling niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming, tenzij ze heel zwaar zorgbehoevend zijn. Vraag uw ziekenfonds of uw zieke naaste er recht op heeft.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt ook wel de ‘zorgpremie’ (of vroeger: de Vlaamse zorgverzekering) genoemd, maar is dus iets heel anders dan de ‘gemeentelijke mantelzorgpremie’.

Lees hier meer over de voorwaarden voor het zorgbudget en hoe het aan te vragen.

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking

Als u als naaste voor loopbaanonderbreking kiest en u werkt in het Vlaams Gewest, dan kunt u wellicht een extra aanmoedigingspremie krijgen voor de loopbaanonderbreking.

Lees hier meer over werk en zorg combineren.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Voor de hulpbehoevende die een handicap oploopt na pensioenleeftijd. Lees hier meer over de voorwaarden van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en hoe ze aan te vragen.

Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Ik hoop dat we snel te weten komen of mijn vrouw voor die tegemoetkoming voor mensen met een handicap in aanmerking komt, want de papierberg groeit en de bedragen lopen op. Het zou mij en mijn vrouw helpen om deze nare episode af te sluiten.
Julien

Sommige mensen met kanker kunnen een erkenning krijgen als arbeidsongeschikt persoon of als persoon met een handicap. Zij kunnen dan een beroep doen op allerlei tegemoetkomingen en voorzieningen voor personen met een handicap.

Dat zijn onder andere een inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, parkeerkaart, tussenkomsten voor wonen, werken en vervoer enz. Vraag uw mutualiteit, een sociaal werker in het ziekenhuis of het ocmw om te bekijken of u in aanmerking komt.