Doelgerichte therapie bij multipel myeloom

Door een betere inzicht in het ontstaan van bepaalde kankers, is er de laatste jaren een nieuwe generatie medicijnen ontwikkeld die veel doelgerichter de kankercellen beïnvloeden (targeted therapies). Deze behandelingen zijn dikwijls ook in de vorm van pillen beschikbaar.

Thalidomide (het vroegere Softenon)

Het exacte werkingsmechanisme van thalidomide bij multipel myeloom is nog niet volledig opgehelderd. Men weet dat het medicijn naast een rechtstreekse antitumorale werking ook een remmende invloed heeft op de vorming van nieuwe bloedvaten (‘antiangiogenese’), een proces dat een belangrijke rol speelt in het ontstaan van multipel myeloom. Bovendien stimuleert thalidomide bepaalde gespecialiseerde cellen van het immuunsysteem (het afweermechanisme van het lichaam) om de kankercellen aan te vallen.

Mogelijke bijwerkingen zijn slaperigheid, tintelingen in handen en voeten, obstipatie, huiduitslag en tragere hartslag.

Lenalidomide (merknaam Revlimid)

Lenalidomide is krachtiger dan thalidomide en geeft minder bijwerkingen.

Pomalidomide (merknaam Imnovid)

Pomalidomide wordt voorbehouden voor een later ziekteherval. De belangrijkste nevenwerking is (tijdelijke) onderdrukking van de gezonde bloedvormende cellen.

Thalidomide, lenalidomide en pomalidomide noemt men ook immunomodulatoren (in het Engels immunomodulatory drugs of IMiD's).

Bortezomib (merknaam Velcade)

Bortezomib is een zogenaamde proteasoomremmer. In al onze lichaamscellen zitten proteasomen, deze breken bepaalde eiwitten af die ervoor moeten zorgen dat de cel goed werkt. Bortezomib remt die afbraak. Myeloomcellen zijn gevoeliger voor remming door bortezomib dan gezonde cellen. Dit betekent dat de kwaadaardige cellen doodgaan en dat gezonde cellen weer normaal gaan delen. Mogelijke bijwerkingen: een vreemd gevoel in handen en/of voeten (bv. tintelingen of een brandend gevoel), zwaktegevoel (vermoeidheid, zich niet lekker voelen, weinig kracht hebben), misselijkheid, diarree, verminderde eetlust, verstopping, een laag aantal bloedplaatjes, koorts, lage bloeddruk en bloedarmoede.

Meer informatie