Doelgerichte therapie bij huidkanker (melanoom)

Als een melanoom al is uitgezaaid bij de diagnose, wordt er soms niet geopereerd maar onmiddellijk voor een behandeling met medicijnen gekozen. Afhankelijk van het type melanoom kan dat immuuntherapie of doelgerichte therapie zijn.

Bepaalde afwijkingen in het DNA van de kankercellen (genmutaties) doen die cellen sneller groeien en delen. Doelgerichte therapie remt deze processen. Er zijn verschillende soorten doelgerichte therapie voor verschillende mutaties beschikbaar. Met DNA-onderzoek wordt de mutatie vastgesteld.

Hebt u een mutatie in het BRAF-gen, dan zal uw arts mogelijk een doelgerichte behandeling met een BRAF-remmer in combinatie met een MEK-remmer voorstellen. Momenteel worden bij uitgezaaid melanoom de volgende combinaties van BRAF- en MEK-remmers ingezet: dabrafenib (merknaam Tafinlar) plus trametinib (Mekinist), encorafenib (Braftovi) plus binimetinib (Mektovi), en vemurafenib (Zelboraf) plus cobimetinib (Cotellic).

Bijwerkingen

Bij doelgerichte therapie verschillen de bijwerkingen per medicijn en zijn ze afhankelijk van uw conditie en lichaam.

Over het algemeen hebben doelgerichte medicijnen andere nevenwerkingen dan bijvoorbeeld chemotherapie. Ze richten zich specifieker op de kwaadaardige cellen zodat gezond weefsel gespaard kan worden. De ernst en frequentie van bijwerkingen verschillen van product tot product. Enkele voorbeelden zijn koorts bij gebruik van dabrafenib, overgevoeligheid aan zonlicht bij vemurafenib, en maag-darm- en gewrichtsklachten bij encorafenib. Bespreek de bijwerkingen met uw behandelend arts die u raad kan geven hoe u er het best mee omgaat