Recht op inzage in je medisch dossier

Elke patiënt heeft het recht om zijn medisch dossier te lezen. Je kunt het opvragen bij je behandelend specialist. Je kunt je eventueel laten bijstaan door een vertrouwenspersoon – je huisarts bijvoorbeeld – om het dossier samen met jou of in jouw plaats in te kijken. Zo’n dossier is immers behoorlijk ingewikkeld.

Je kunt ook een kopie aanvragen van het dossier, of van een gedeelte ervan (bijvoorbeeld als je voor een tweede mening naar een andere arts gaat). Sommige ziekenhuizen vragen een kleine vergoeding voor kopies. De kopies worden je toegestuurd binnen de 15 dagen na je aanvraag.

Je kunt niet alles inkijken: enkel de medische verslagen, labresultaten, foto's en dergelijke. De persoonlijke aantekeningen van de arts en informatie over andere personen dan jezelf mag je niet lezen. Ook kan je arts, volgens de wet, je inzage in je gegevens weigeren als hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je gezondheid kunnen betekenen. In dat geval kun je het dossier alleen laten inkijken door een zorgverstrekker – je huisarts bijvoorbeeld – die je zelf hebt aangeduid.

Dat recht op inzage van je dossier geldt ook voor het medisch dossier dat de adviserend arts van een verzekeraar bijhoudt als je een aanvraag voor een verzekering doet. Lees meer over verzekeringen en kanker.

Laatst aangepast op