Het coronavirus en kanker

De coronapandemie geeft bij heel wat mensen met kanker en hun naasten aanleiding tot vragen. Op deze pagina vindt u waar u terechtkunt voor algemene informatie, aangevuld met specifieke informatie rond het virus en kanker.

Bent u door de huidige coronacrisis extra bezorgd over uw eigen ziekte/behandeling of die van een naaste, en hebt u nood aan een luisterend oor? Of zoekt u informatie over medische, psychologische, sociale en juridische aspecten van kanker (en corona)? Neem dan contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker (telefoon, mail, chat).

Waar vind ik algemene informatie over de coronacrisis, ook in andere talen?

Voor algemene informatie rond COVID-19 verwijzen we graag door naar de informatiewebsite van de overheid info-coronavirus.be (en meer bepaald de rubriek Veelgestelde vragen). Daar vindt u het antwoord op vragen als: Wat is het coronavirus?, Wat zijn de symptomen van corona?, Wat moet ik doen als ik symptomen vertoon? …
Ook alle info over de vaccinatie tegen het coronavirus vindt u op de overheidswebsite.
U kunt ook altijd contact opnemen met de gratis infolijn van de overheid 0800 14 689 (open van 8u tot 20u), of stel uw vragen via mail op info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor anderstaligen: het Agentschap Integratie en Inburgering voorziet de info over de maatregelen en over besmetting voorkomen in heel wat vreemde talen. En ook het Huis voor Gezondheid bundelde heel wat informatie in andere talen. Daarnaast vindt u de vertaling van een aantal van de vragen hieronder (in het Arabisch, Engels, Farsi, Frans en Turks) op het platform MATCH-eN.

Loop ik geen risico op besmetting als ik naar het ziekenhuis ga?

Mensen die  naar het ziekenhuis moeten voor een consultatie, onderzoek of behandeling kunnen erop rekenen dat het ziekenhuis al het mogelijke doet om een besmetting te vermijden. Ook huisartsen en andere eerstelijnsverzorgers nemen heel wat maatregelen in acht voor een veilige zorg.

Ik heb bepaalde klachten. Stel ik een contact met de arts beter uit tot na de coronacrisis?

Absoluut niet. Patiënten met kanker en mensen met gezondheidsklachten die niets met corona te maken hebben, kunnen ook nu bij hun huisarts of arts-specialist terecht. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en dat de behandeling zwaarder wordt. Stel een contact met je huisarts, behandeld arts of de spoedafdeling dus zeker niet uit.

Wat kan ik als (ex-)kankerpatiënt zelf doen om mijn immuniteit stabiel te houden of mogelijk te versterken?

Gezonde eet- en leefgewoonten alleen zullen u niet beschermen tegen een besmetting, maar kunnen de gevolgen ervan wel beperken. Door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen (met aandacht voor de algemene corona-preventie- en hygiënemaatregelen), zorgt u voor een zo hoog mogelijke weerstand. Vraag bij twijfel aan uw behandelend arts waar u verder op kunt letten. 

Het is niet nodig om supplementen te slikken. Door gezond en gevarieerd te eten, krijgt u alle vitaminen en mineralen binnen die u nodig hebt. Bovendien kunnen bepaalde supplementen een effect hebben op uw kankerbehandeling. Neem in elk geval nooit op eigen houtje supplementen, overleg altijd eerst met uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis. 

Ik woon samen met of zorg voor iemand die tot de risicogroep behoort. Waarop moet ik letten?

Laat u vaccineren. Volg nauwgezet de algemene preventie- en hygiënemaatregelen (zie de vraag over bescherming tegen besmetting) op en moedig alle mensen met wie u in contact komt aan om dat ook te doen. 

Woont u onder hetzelfde dak met iemand die tot de risicogroep behoort? Dan kunt u gebruikmaken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, op voorwaarde dat thuiswerken niet mogelijk is en uw werkomgeving niet veilig genoeg gemaakt kan worden. Lees hier hoe dat gaat.

Vertoont u symptomen zoals hoesten, keelpijn, koorts en bent u dus mogelijk besmet door het coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en volg de instructies op die u van hem krijgt. Lees hier de algemene adviezen voor zieke mensen en voor familie en vrienden van zieke mensen (pdf). 

Hoe kom ik nu veilig in contact met lotgenoten?

Mijn opname in het ziekenhuis is uitgesteld wegens de coronacrisis. Wat met de terugbetaling van de ambulante kosten die ik hiervoor al heb gemaakt?

Via de hospitalisatieverzekering worden gemaakte kosten vlak voor en na een ziekenhuisopname vaak terugbetaald (zie de algemene voorwaarden van uw hospitalisatieverzekering). De terugbetaling van deze kosten is meestal beperkt tot 1 maand voor en 3 maanden na de hospitalisatie, de pré- en posthospitalisatieperiode.
 
Door de beslissing van de federale overheid om alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uit te stellen naar een latere datum zou deze termijn voor een probleem kunnen zorgen bij reeds gemaakte kosten zoals een doktersbezoek, sessies bij de kinesitherapeut, medicatie, bloedafnames … Daarnaast is het ook mogelijk dat bepaalde medische kosten die volgen op de hospitalisatie uitgesteld worden wegens de coronamaatregelen. Hierdoor kan het zijn dat de posthospitalisatieperiode (meestal 3 maanden) niet voldoende is. 

  • Verzekeringsmaatschappij DKV besliste om patiënten die een pre- en posthospitalisatiedekking hebben, maar waarvan bepaalde behandelingen door de maatregelen uitgesteld worden, toch te vergoeden voor deze kosten.
  • KBC Verzekeringen verlengt eveneens de prehospitalisatieperiode tot aan het moment van de effectieve ziekenhuisopname. Wat de posthospitalisatieperiode betreft voor ziekenhuisopnames die reeds plaatsvonden maar waarbij de nabehandeling is uitgesteld, geldt bij KBC dat deze posthospitalisatieperiode met 3 maanden is verlengd.
  • Ook bij verzekeringsmaatschappij AG Insurance wordt de prehospitalisatieperiode verlengd wanneer een ziekenhuisopname in het kader van de coronamaatregelen werd uitgesteld.
  • Ethias neemt eveneens maatregelen in deze zin. In het geval van een uitgestelde ziekenhuisopname (i.k.v. Covid-19) nemen zij de kosten van de medische verzorging die binnen de oorspronkelijke waarborgperiode zouden vallen mede ten laste. In het geval van een opname tijdens of voor de lockdown, waarbij de contractuele waarborgtermijn liep tot in de lockdownperiode, wordt de nazorgtermijn verlengd met de termijn van de lockdown.
  • Ook de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen die de pre- en posthospitalisatiekosten dekken passen hun voorwaarden tijdelijk aan, gelet op de overmachtssituatie als gevolg van de coronamaatregelen.

Staat uw hospitalisatieverzekeraar niet in dit overzicht maar zijn er medische kosten die door het uitstel van een opname of van uw nazorg wel plots niet meer binnen de standaardperiode van pre- en posthospitalisatie vallen? Neem dan zeker contact op met uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om na te gaan of er bij uw verzekeraar ook geen speciale regeling geldt n.a.v. de coronamaatregelen.

Door de coronacrisis is de afnameprocedure voor onze oncofreezing uitgesteld, maar nu bereik ik de maximumleeftijd voor terugbetaling. Wat nu?

Door heelkunde, chemo- of radiotherapie kunnen kankerpatiënten onvruchtbaar worden. Er zijn verschillende technieken om te proberen voor de start van de kankerbehandeling de vruchtbaarheid veilig te stellen, zodat zij na de behandeling de kans hebben om hun kinderwens te vervullen. Het invriezen van voortplantingsmateriaal (ook cryopreservatie of oncofreezing genoemd) is een van de mogelijkheden. Oncofreezing wordt terugbetaald voor kankerpatiënten, en ook voor vrouwen met een borderline-eierstoktumor en patiënten met een zeldzame bloedziekte. Lees meer over de terugbetaling van vruchtbaarheidsbesparende behandelingen.

Door de coronacrisis werden niet-dringende consultaties en behandelingen uitgesteld, maar aan de terugbetaling is een leeftijdsvoorwaarde gekoppeld: de afname van het voortplantingsmateriaal moet bij vrouwen gebeurd zijn vóór de 38ste verjaardag en bij mannen voor de 45ste verjaardag. Voor wie die maximumleeftijd bereikt heeft tijdens de coronacrisis (beginnend op 1 maart 2020) wordt die leeftijdsvoorwaarde vermeerderd met zes maanden.

Mijn borstreconstructie met eigen weefsel kon door corona niet volledig afgerond worden binnen de tijdsduur van 1 jaar. Wat nu met de terugbetaling?

Sinds juli 2016 is er in ons land een betere terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel na borstkanker of na een preventieve amputatie bij genetisch bepaalde borstkanker.

Tijdens de coronacrisis werden niet-dringende ingrepen uitgesteld. Kon de volledige reconstructie om die reden niet plaatsvinden binnen de reglementair voorziene periode voor terugbetaling van 1 jaar, dan wordt de periode verlengd tot 18 maanden, op voorwaarde dat ten minste één dag van de tijdsduur van 1 jaar valt binnen de coronaperiode (startend op 1 maart 2020).

Ik ben arbeidsongeschikt. Door technische werkloosheid moet ik stoppen met mijn gedeeltelijke werkhervatting. Op welke uitkering heb ik nu recht?

Bent u erkend als arbeidsongeschikt en hervatte u gedeeltelijk het werk met de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds, dan hebt u recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van uw gedeeltelijke werkhervatting.
 
Als u ondertussen weer meer dan 1/5de (20 %) werkte
 
Als u meer dan 1/5de van uw contractuele arbeidsduur werkte, dan kunt u een tijdelijke-werkloosheidsuitkering krijgen als u volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Daarnaast krijgt u voor de resterende dagen een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals ervoor (die zelf verminderd zal blijven zoals vóór het stopzetten (volledig of gedeeltelijk) van uw activiteit).

Als u minder dan 1/5de werkte
 
Als u minder dan 1/5de van uw contractuele arbeidsduur werkte, hebt u geen recht op tijdelijke werkloosheid. U behoudt wel uw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Meer info?

Ik ben ex-kankerpatiënt en ben bang om besmet te worden wanneer ik weer ga werken. Kan ik preventief thuisblijven?

Neem eerst en vooral contact op met uw behandelend arts. Die zal het best kunnen beoordelen of er bij u effectief sprake is van een verminderde immuniteit en u dus een verhoogd risico loopt. Is dat inderdaad het geval, dan zal uw dokter u een preventieve quarantaine kunnen voorschrijven. Voor mensen die niet ziek zijn, maar die uit voorzorg voor een besmetting met het coronavirus toch in thuisquarantaine moeten blijven, is er namelijk een speciaal medisch attest.

Is telewerken bij u mogelijk, maak daar dan zeker gebruik van. Dan blijft u in een veilige omgeving aan de slag en blijft uw werkgever uw loon uitbetalen. Is dat niet mogelijk, dan geeft dit speciaal medisch attest u recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. 

Lees meer informatie over het attest en meer informatie over tijdelijke werkloosheid

Ik ben ex-kankerpatiënt en bang om besmet te raken. Kan mijn werkgever mij verplichten om contact te hebben met cliënten met corona?

Bent u ongerust, neem dan eerst en vooral contact op met uw behandelend arts. Die kan aangeven of u een verhoogd risico loopt op infecties en of het daarom aangewezen is om contact met besmette cliënten te vermijden. Is dat het geval, contacteer dan uw arbeidsarts. Hij of zij heeft een duidelijker beeld van uw specifieke werkomstandigheden en kan mee bekijken op welke manier uw takenpakket tijdelijk zou kunnen worden aangepast zodat u minder risico loopt. De contactgegevens van uw arbeidsarts kunt u opvragen bij de personeelsdienst van uw organisatie en zijn meestal ook terug te vinden in het arbeidsreglement of op het intranet van uw bedrijf.

Op basis van de bevindingen van de artsen kunt u vervolgens met uw werkgever bespreken of het effectief mogelijk is om tijdelijk andere taken uit te voeren. Werkgevers hebben een preventieplicht: ze zijn wettelijk verplicht de nodige maatregelen te nemen voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers. Dat betekent ook dat werkgevers rekening moeten houden met de gezondheidssituatie van elke individuele werknemer en dus ook met uw verminderde immuniteit.

Is een tijdelijke aanpassing van uw takenpakket of telewerk niet mogelijk en is het dus onvermijdelijk dat u in aanraking komt met besmette cliënten, bespreek dan met uw artsen of een preventieve quarantaine aangewezen is. Via het speciaal medisch attest (zie bovenstaande vraag) komt u dan in aanmerking voor een uitkering voor tijdelijke werkeloosheid.