De informatie op Als u als ouder ziek wordt. Met kinderen praten over kanker kwam tot stand door een samenwerking tussen Kom op tegen Kanker en de werkgroep Sociaal Werk UZ Leuven. Wij bedanken alle patiënten en hun partners die bereid waren om hun verhalen en hun zorg rond kinderen met ons te delen. Zonder hen zou dit project onmogelijk geweest zijn. 

De informatie is bestemd voor vaders en moeders die te horen krijgen dat ze kanker hebben. De visie die hierin centraal staat, stoelt op de jarenlange ervaring van hulpverleners en de ouders die zij hebben begeleid. Daarbij gaan we ervan uit dat het belangrijk is dat ouders hun ziekteproces bespreken met hun kinderen. We gaan samen op zoek naar manieren om kinderen geleidelijk aan en op een veilige, geruststellende manier bij de ziekte te betrekken. Deze brochure reikt suggesties aan om met kinderen over kanker te praten en om met hun emoties om te gaan. Elk kind heeft immers recht op zorg en informatie. 

Tekst: Carla Rosseels

Inhoudelijke begeleiding: Chris Heremans en Hedwig Verhaegen van Kom op tegen Kanker, Lut Van Cauwenbergh en werkgroep Sociaal Werk van UZ Leuven, Wendy Druyts

Eindredactie: Lieve De Meyer en Danielle Van Horenbeek

Copyright Kom op tegen Kanker