Chirurgie bij plaveiselcelkanker

Bij een operatie voor plaveiselcelkanker (een type huidkanker - niet-melanoom) wordt de tumor in zijn geheel verwijderd. Er wordt meestal ook een beetje omringende huid weggenomen, om er zeker van te zijn dat alle kankercellen verwijderd zijn.

Met de Mohs-techniek wordt de tumor op een weefselsparende manier weggenomen. De weggenomen tumor wordt onmiddellijk onderzocht in het laboratorium. Als uit dat onderzoek blijkt dat de tumor nog niet volledig is weggehaald, snijdt de chirurg een extra laagje huid weg. Dit wordt ook onmiddellijk onderzocht. Afhankelijk van de uitslag, wordt er nog een laagje huid weggehaald of niet, tot er in het onderzochte weefsel geen kanker meer zichtbaar is. Op deze manier blijft de wond zo klein mogelijk.

Klierbiopsie

Als de arts naast plaveiselcelkanker ook een lokaal opgezette lymfeklier in hals, oksel of lies opspoort, dan wordt aan de hand van een biopsie onderzocht of die klier is aangetast.

Klieruitruiming

Als uit de klierbiopsie blijkt dat een lymfeklier is aangetast, dan wordt die klier verwijderd. Ook de omringende klieren worden meestal weggenomen, omdat ze eveneens cellen van het plaveiselcelcarcinoom kunnen bevatten. We noemen dit een klieruitruiming.

Bijwerkingen

Na een klierbiopsie zijn kleine ongemakken mogelijk, bijvoorbeeld een zwelling onder het litteken, gevormd door onderhuidse vochtopstapeling. Dit fenomeen is echter tijdelijk. Na enkele weken werkt het lichaam deze zwelling vanzelf weg.

Een mogelijke bijwerking van een klieruitruiming is een gezwollen arm (bij uitruiming van de klieren in de oksel) of vaker van het been (bij uitruiming van de klieren in de lies), door opstapeling van lymfevocht in het lidmaat, ook lymfoedeem genoemd. Bij verwijderen van de lymfeklieren in de hals treedt er geen lymfoedeem op. 

Om lymfoedeem te voorkomen is het belangrijk dat uw kinesitherapeut vlak na de ingreep met u oefeningen doet die het transport van bloed en lymfe in uw lichaam verbeteren, en dat u de oefeningen thuis op regelmatige basis herhaalt. Daarnaast zijn deze voorzorgsmaatregelen belangrijk om het oedeem zo veel mogelijk onder controle te houden: goede huidverzorging, arm of been niet laten afknellen, verwondingen voorkomen en extreme temperaturen vermijden. Het is mogelijk dat u ook manuele lymfedrainage voorgeschreven krijgt ter preventie van lymfoedeem, maar het is evenzeer mogelijk dat dit niet gebeurt. Dit hangt samen met de visie die gevolgd wordt in uw ziekenhuis.

Als uw arm of voet opzwelt, strak of zwaar aanvoelt of pijnlijk wordt, meldt u dit het best meteen aan uw arts om te laten behandelen. Anders verandert na een tijd het weefsel onder de huid en wordt het moeilijk om er iets aan te doen. Sommige patiënten krijgen pas jaren na de behandeling last van lymfoedeem.

Afhankelijk van de ernst van het lymfoedeem bekijkt de arts op welke wijze de overlast kan worden verminderd.

Meer informatie