Chirurgie bij oppervlakkige blaaskanker

Bij een transurethrale resectie (TUR blaastumor) brengt de uroloog via een smalle buis een instrument in de blaasholte waarmee hij in opzet de volledige tumor verwijdert. In specifieke gevallen is het mogelijk dat voor de ingreep door middel van een blaassonde een product (Hexvix) in de blaas wordt gebracht waarmee de uroloog de tumor(en) beter kan herkennen en dus ook verwijderen.

Om de kans op herval op de oppervlakkige blaaskanker te verminderen, wordt meestal binnen de eerste 24 uur na de ingreep een blaasspoeling gegeven met een medicijn. In bepaalde gevallen wordt een herhaalde ingreep (herTUR blaastumor) voorgesteld. Afhankelijk van het risicoprofiel is het mogelijk dat nog een aanvullende behandeling met blaasspoelingen voorgesteld worden.

Meer informatie

Andere behandelingen bij oppervlakkige blaaskanker