Chirurgie bij huidkanker (melanoom)

Als de huidarts een melanoom vermoedt, verwijdert hij/zij de vlek onder lokale verdoving. Als na onderzoek van het weefsel een melanoom wordt vastgesteld, worden het litteken en de omringende huid meestal uitgebreider operatief verwijderd.

Tijdens deze tweede operatie wordt een ruimer stuk huid weggesneden, om er zekerder van te zijn dat alle kankercellen verwijderd zijn. De arts herstelt de plaats waar het weefsel is weggenomen. In sommige gevallen is het nodig om een stukje huid te transplanteren om de wonde te kunnen sluiten. Meestal geneest het litteken vrij snel.

Klierbiopsie

Als een melanoom werd vastgesteld, onderzoekt de arts of de lymfeklieren rond het melanoom zijn aangetast. Dat gebeurt aan de hand van een grondig klinisch onderzoek (palpatie of voelen met de vingers) en een gerichte echografie. Bij tumoren dikker dan 0,8 millimeter en indien het klinisch onderzoek en de echografie normaal zijn en bij tumoren dunner dan 0,8 millimeter met zweervorming, is een sentinel- of schildwachtklieronderzoek mogelijk. De sentinelklier of schildwachtklier is de eerste lymfeklier waarnaar tumorcellen zich vermoedelijk zullen uitzaaien. Deze klier kan opgespoord worden door een kleine hoeveelheid radioactieve stof in te spuiten rond de tumor. De schildwachtklier neemt die stof op, waarna de chirurg ze kan verwijderen en laten onderzoeken. Het wegnemen van een klier is een beperkte ingreep en gebeurt meestal in het dagziekenhuis of ambulant.

Klieruitruiming

Indien uit microscopisch onderzoek blijkt dat de schildwachtklier tumorvrij is of maar zeer beperkt is aangetast, moeten er geen bijkomende lymfeklieren verwijderd worden. Als de schildwachtklier meer is aangetast, kan het aangewezen zijn de lymfeklieren in de omgeving te verwijderen. We noemen dat een klieruitruiming. Bij een klieruitruiming verblijft u enkele dagen in het ziekenhuis.

Indien de lymfeklieren al bij klinisch of echografisch onderzoek abnormaal zijn (gezwollen, hard aanvoelend, meestal pijnloos) moet een volledige uitruiming gebeuren, zonder de tussenstap van het zoeken naar de schildwachtklier.

Bijwerkingen

Na een klierbiopsie zijn kleine ongemakken mogelijk, bijvoorbeeld een zwelling onder het litteken, gevormd door onderhuidse vochtopstapeling. Dat fenomeen is echter tijdelijk. Na enkele weken werkt het lichaam deze zwelling vanzelf weg.

Een mogelijke bijwerking van een volledige klieruitruiming is een gezwollen arm (bij uitruiming van de klieren in de oksel) of vaker van het been (bij uitruiming van de klieren in de lies), door opstapeling van lymfevocht in het lidmaat, ook lymfoedeem genoemd. Bij verwijderen van de lymfeklieren in de hals treedt er geen lymfoedeem op.

Lees welke voorzorgsmaatregelen kunnen helpen om het risico op lymfoedeem te beperken of om te vermijden dat het erger wordt.

Als uw arm of voet opzwelt, strak of zwaar aanvoelt of pijnlijk wordt, meldt u dat het best meteen aan uw arts om te laten behandelen. Hoe eerder lymfoedeem wordt behandeld, hoe groter de kans dat de zwelling vermindert of stabiel blijft. Afhankelijk van de ernst van het lymfoedeem en de soort lymfoedeem bekijkt de arts op welke wijze het lymfoedeem behandeld moet worden. Lees meer over de behandeling van lymfoedeem.