Chirurgie bij galwegkanker

Een operatie geeft kans op volledige genezing bij galwegkanker. Het type operatie hangt af van de ligging van het gezwel. Zit de tumor in het laatste deel van de grote galweg? Dan is het onderscheid tussen galwegkanker en pancreaskanker (alvleesklierkanker) vaak moeilijk te maken. Het laatste deel van de grote galweg loopt namelijk door de kop van de alvleesklier. De operatie van een tumor in het laatste deel van de grote galweg is daarom dezelfde operatie als bij kanker in de kop van de alvleesklier.

Zit de galwegtumor in of vlak bij de lever? Dan moet de arts meestal ten minste de helft van de lever verwijderen. Patiënten die een goede conditie hebben en een lever die goed werkt, kunnen tot 70% van het leverweefsel missen. Het leverweefsel groeit na de operatie weer aan. Na ongeveer drie weken kan de capaciteit van de lever volledig hersteld zijn. Uw algemene conditie en het al dan niet optreden van complicaties beïnvloeden de snelheid van het herstel. Deze operatie heet een hemihepatectomie en is een grote operatie. Naast het gedeelte van de lever verwijdert de arts ook de lymfeklieren rondom de galblaas en galwegen.

Voor Klatskin-tumoren (galwegkanker van de hoofdgalweg vlak tegen de lever) is het nodig een nieuwe verbinding te maken tussen de galwegen en de darm. Zo’n nieuwe verbinding heet een anastomose.

De chirurgische ingrepen voor galwegkanker zijn complex en risicovol. De overlevingskansen liggen beduidend hoger als de patiënt behandeld wordt in een ‘ervaren’ ziekenhuis. Het is aan te raden om een ziekenhuis en een chirurg te vinden die veel ervaring hebben met deze operaties. Vraag de chirurg of de behandelend arts hoeveel ervaring uw ziekenhuis heeft met moeilijke leverchirurgie.

Risico’s en complicaties

Bij elke operatie kunnen complicaties ontstaan. Bij een operatie voor galwegkanker hebt u een risico op nabloeding, infectie van de wond, longontsteking, trombose (een bloedpropje in de bloedvaten).

Chirurgie voor galwegkanker is een ingrijpende operatie waarbij soms delen van meerdere organen worden weggenomen. Ernstige complicaties zijn dan ook mogelijk, zoals het lekken van gal in de buik, infecties en leverfalen.

Zoals bij andere (buik)ingrepen werken uw maag en darmen tijdelijk niet. Hierdoor kan het zijn dat u misselijk bent. Men start pas opnieuw met voeding als er voldoende tekenen zijn dat er weer beweging is in de ingewanden. Eventueel is tijdelijk bijvoeding nodig.