Chirurgie bij borstkanker

Patiënten met borstkanker worden meestal geopereerd. De bedoeling is zo veel mogelijk aangetast weefsel weg te nemen. Hoeveel er wordt weggesneden, is afhankelijk van de locatie, de afmeting en het type tumor.

Het lymfestelsel

Vaak kan een borstsparende operatie uitgevoerd worden (ook brede excisie genoemd), waarbij enkel de tumor en een marge gezond weefsel worden verwijderd. Soms moet de borst helemaal worden weggenomen (een amputatie of mastectomie), al dan niet samen met de lymfeklieren in de oksel. Een mogelijke aantasting van een of meer lymfeklieren is een belangrijke factor bij het bepalen van de rest van de behandeling.

Bij bepaalde patiënten met kleine tumoren zonder verdachte okselklieren kan een sentinelprocedure van de oksel toegepast worden (ook schildwachtklierprocedure genoemd). De sentinelklier of schildwachtklier is de eerste lymfeklier waarnaar tumorcellen rechtstreeks kunnen draineren. Deze klier kan opgespoord worden door voor de operatie een kleine hoeveelheid radioactieve stof en een blauwe kleurstof in te spuiten. Deze stof wordt opgenomen door de schildwachtklier die tijdens de operatie kan worden opgespoord en onmiddellijk kan worden onderzocht. Indien uit microscopisch onderzoek blijkt dat deze klier tumorvrij is, moet er geen bijkomende okselklieruitruiming gebeuren. Indien het microscopisch onderzoek aantoont dat er toch tumorcellen in de klier aanwezig zijn, zal een okselklieruitruiming gebeuren.

Wanneer uit het klinisch onderzoek, de echografie van de oksel en/of het microscopisch onderzoek van de cellen uit de naaldbiopsie aantasting van de okselklieren is vastgesteld, wordt geen sentinelprocedure uitgevoerd maar vindt tijdens de operatie tegelijkertijd ook een okseluitruiming plaats.

Meer informatie