Chemotherapie bij leverkanker

Chemotherapie wordt bij leverkanker toegepast in de vorm van transarteriële chemo-embolisatie.