Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker is bestemd voor vrouwen van 50-69 jaar zonder symptomen en zonder sterk verhoogd risico. Bent u jonger dan 50 jaar? Overleg dan met uw arts of preventief onderzoek naar borstkanker voor u aangewezen is.  Afhankelijk van uw (familiale) voorgeschiedenis zal uw arts het voor u meest geschikte onderzoek voorstellen.

Laat u ook in volgende gevallen opvolgen door uw gynaecoloog of behandelend arts:

  • Bij klachten die kunnen wijzen op een borstaandoening (knobbeltje, kuiltje in borst, tepel die intrekt, uitslag rond tepel, ontsteking of vochtverlies).
  • Indien u een verhoogd risico op borstkanker hebt. Dat is het geval als twee of meer van uw directe familieleden (dit zijn uw kinderen, ouders, grootouders, broers, zussen, ooms en tantes) borstkanker kregen of als één direct familielid borstkanker kreeg onder de leeftijd van 40.
  • Als u in de menopauze bent.

Maar daarnaast worden vrouwen jonger dan 50 jaar dus niet uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, om verschillende redenen:

Jonge vrouw kijkt uit het raam
  • Borstkanker komt onder de 50 jaar veel minder voor dan erna. Minder dan 1 op 5 van alle borstkankers wordt ontdekt bij vrouwen jonger dan 50.
  • Een mammografie is bij jonge vrouwen minder doeltreffend: het borstweefsel is minder doorzichtig voor röntgenstralen en tumoren zijn er moeilijker in te vinden. Dat leidt tot te veel valse resultaten (vals positief of vals negatief resultaat).
  • Bovendien is het weefsel op die leeftijd gevoeliger voor de schadelijke effecten van röntgenstralen en is daardoor het risico op borstkanker veroorzaakt door deze stralen groter. Voor deze vrouwen wegen de voordelen van borstkankeropsporing dus niet op tegen de nadelen.

Bekijk de gevolgen van al dan niet een mammografie laten nemen voor vrouwen van 40-49 jaar (pdf).

Meer informatie