Begeleiding en ondersteuning bij werken na kanker

Begeleiding en ondersteuning om weer te gaan werken na kanker, kunnen interessant zijn. U kunt daarvoor o.a. terecht bij Rentree. Kom op tegen Kanker ondersteunt daarnaast bedrijven die met kanker op het werk te maken krijgen.

Begeleiding bij werkhervatting

Rentree

Rentree, een initiatief van de Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (afgekort GOB) en Kom op tegen Kanker. Rentree biedt begeleiding en ondersteuning bij werkhervatting, kosteloos door tussenkomst van de VDAB.

Voor wie?

Voor iedereen in Vlaanderen met een diagnose kanker (zowel werknemers op de private arbeidsmarkt als zelfstandigen als tewerkgestelden bij overheidsinstellingen) die

  • graag wilt blijven werken tijdens de behandeling,
  • na kanker weer aan het werk wil gaan (eventueel met een heroriëntering indien de laatste job niet meer wenselijk of haalbaar blijkt) of het werk al hervatte maar nog problemen ervaart.

Wat is het?

  • Infotraject (mensen met eenvoudige, informatieve vraag) + begeleidingstraject op maat.
  • Alle begeleidingstrajecten zijn volledig gratis.
  • De begeleiders van Rentree hebben kennis en expertise op het vlak van werk en de impact van een kankerbehandeling op werk.
  • Kom op tegen Kanker staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding.

Eerste stap of meer info?

Contacteer Rentree via 0487 90 74 80; info@rentree.eu of www.rentree.eu. U kunt vrijblijvend een kennismakingsgesprek krijgen met de Rentree-coach van uw regio.

Rentree organiseert ook gratis infomomenten over werken na kanker. Data en plaatsen in de activiteitenagenda (filter op Organisatie > Rentree).

Gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB)

GTB is de dienst voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar een gepaste job.

Voor wie?

Zowel voor werkzoekenden, als wie een job heeft en die wil behouden. Ook voor zelfstandigen.

Wat is het?

In de eerste plaats bemiddelt of zoekt GTB naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, kijken ze uit naar een passend alternatief. Ook tijdens een tewerkstelling kunnen zowel de werknemer als de werkgever advies en ondersteuning van hen krijgen.

GTB werkt nauw samen met VDAB en andere diensten zoals de gespecialiseerde opleidingscentra (GOB).  

Meer info?

Surf naar de website.

De terug-naar-werkcoördinator

De terug-naar-werkcoördinator is de centrale figuur bij het ziekenfonds voor alles rond re-integratie. Hij werkt samen met de adviserend arts en zal bekijken of en hoe uw terug-naar-werk-traject kan worden opgestart wanneer u arbeidsongeschikt bent. Hij kan u, in samenspraak met u, bijv. doorverwijzen naar uw arbeidsarts, naar de VDAB ...

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding ondersteunt mensen bij het nemen van loopbaanbeslissingen. Het helpt te ontdekken welke competenties nodig zijn om de loopbaan zelf te sturen en hoe die competenties te versterken of ontwikkelen. 

Loopbaanbegeleiding is niet specifiek voor mensen met kanker en is niet gratis. Het kan gedeeltelijk betaald worden met loopbaancheques van VDAB, als de begeleiding gebeurt door een erkend centrum. Lees meer over loopbaanbegeleiding bij VDAB.

Voor bedrijven en werkgevers

Informatiesessie kanker op het werk

Kom op tegen Kanker wil bedrijven ondersteunen die met kanker op het werk te maken krijgen. Het biedt daarvoor aan bedrijven een (gratis) informatiesessie aan. Lees er meer over op de website van Kom op tegen Kanker.

Consultancy re-integratiebeleid

Een bedrijfscoach van emino adviseert ondernemingen over hoe ze binnen het huidige hr-beleid een werkhervattingsbeleid na langdurige afwezigheid om medische redenen kunnen uitwerken, vertrekkend vanuit concrete vragen (Wat is wenselijk of haalbaar in de onderneming? Wat sluit aan bij de bedrijfscultuur? Waar dringen zich veranderingen op?). De bedrijfscoach zet mee een proces uit en geeft advies over de uitvoering ervan. Binnen het traject zijn hiervoor vier contactmomenten in het bedrijf voorzien. Na afloop van het traject ontvangt de onderneming een adviesrapport. De totaalprijs van het pakket bedraagt 2500  euro.
Bijkomende mogelijkheid is een getuigenis van een werknemer van emino over ervaringen m.b.t. kanker en werk.
Contact: 03 670 71 00 of info@emino.be

Kanker & Werk

Adviezen en concrete tips voor KMO-werkgevers die te maken krijgen met een werknemer met een kankerdiagnose. Voortvloeiend uit het KanS-project, dat, met financiële steun van Kom op tegen Kanker, onderzocht welke steun nodig is bij kanker en werk: wat ervaren werkgevers als ze met kanker geconfronteerd worden in hun bedrijf? Bezoek de website.

Online opleiding antidiscriminatie en diversiteit

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, ontwikkelde een online opleiding over de antidiscriminatiewetgeving en diversiteit op de werkvloer. Deze gratis opleiding is specifiek voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, hr- en teammanagers en vertegenwoordigers van werknemers. De opleiding en de praktijkvoorbeelden op de website www.ediv.be kunnen ook interessant zijn voor werkgevers en anderen die in hun bedrijf met (langdurig) zieke werknemers te maken hebben.