Nettie

De app Nettie activeert het netwerk van mensen die zorg of hulp nodig hebben en laat hen doelgerichter samenwerken met de zorgprofessional. Handig om de zorg- en thuishulp te organiseren: zaken regelen, taken verdelen, verdeelde taken opvolgen enz. Bijvoorbeeld om afspraken, tijdstip van medicatie, dagelijkse activiteiten te plannen en te regelen. Maakt het o.a. mee mogelijk om mensen langer, gezond, veilig en zelfstandig thuis te laten wonen.

Aandachtspunten van onze adviesgroep
De privacy is een aandachtspunt. Nettie Goedgeregeld is gratis, een upgrade met diensten (Nettie Zorgdichtbij) is betalend (maar voorlopig enkel in Nederland bruikbaar en wordt daar soms terugbetaald door de zorgverzekeraar).

Product van een commerciële partner. 

Voor wie is de app?

Voor wie zorg nodig heeft (patiënten, hulpbehoevende ouderen, maar ook kinderen …) en voor wie samen met anderen de zorg voor één persoon willen organiseren (familie, buren, vrijwilligers).

Door wie is de app gemaakt?

Commerciële partner: MobileCare BV.

Hoeveel kost de app?

Nettie Goedgeregeld is gratis, een upgrade met diensten (Nettie Zorgdichtbij) is betalend.

In welke talen is de app beschikbaar?

Nederlands en andere talen.

Onze beoordeling
Beschikbaar op

Bekijk ook deze apps