MyBenefits

Via de app, die ook bestaat als onlinetoepassing, kunnen mensen uit kwetsbare groepen op een eenvoudige manier achterhalen of ze recht hebben op kortingen en voordelen en waar. Het gaat vooral om aanvullende rechten, zoals verminderd tarief bij musea, pretparken, maar ook het sociaal tarief voor telefoon, gas en elektriciteit, bepaalde  belastingverminderingen of verminderd tarief voor het openbaar vervoer. 

De app is bedoeld zowel voor burgers als voor de instanties die de rechten toekennen. De app levert meteen een bewijs van iemands sociaal statuut. Zo kan die altijd aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om een bepaald voordeel te krijgen. ​Bij deelname aan  bijvoorbeeld een culturele activiteit kan de informatie voorgelegd  worden via de QR-code of numerieke code om recht te krijgen op de eraan  verbonden voordelen. Professionals kunnen met de app meteen iemands sociaal statuut verifiëren.

Aandachtspunten van onze adviesgroep
Inloggen gebeurt via uw eID, Itsme, een token of Kids-ID. Kan zowel gebruikt worden door de burger om zijn sociaal statuut te bewijzen als door de professional om de voordelen toe te kennen. Enkel nuttig voor wie sociale rechten heeft of ze wil leren kennen. Nog niet beschikbaar voor iPhone. 

Voor wie is de app?

Enkel nuttig voor wie een specifiek sociaal statuut heeft of zijn sociale rechten wil leren kennen. Ook nuttig voor chronisch zieken en personen met een handicap.

Door wie is de app gemaakt?

De Belgische overheid.

Hoeveel kost de app?

Gratis.

In welke talen is de app beschikbaar?

Nederlands en andere talen.

Onze beoordeling
Beschikbaar op
Categorie