Als nabestaande

Voor de nabestaanden is de periode na een overlijden bijzonder moeilijk: emotioneel is het zwaar, en daarnaast moeten er nog allerhande zaken geregeld worden.  Klop bij het verlies van een dierbare zeker aan bij familie en vrienden, of bij de notaris, begrafenisondernemer, psycholoog … om u bij te staan.

Specifiek voor wie een dierbare verliest tijdens de coronacrisis is er de website Wijrouwenmee
Hoe een afscheid op afstand toch dichterbij brengen? Wat kunt u als familielid of vriend doen? Welke mogelijkheden zijn er om in deze periode van afstand toch nabijheid te brengen? … Op al deze vragen vindt u er een antwoord en u krijgt heel wat tips en ideeën.

Omgaan met verlies

Foto: KotK/An Nelissen

Het verlies van een dierbare is een ingrijpend moment in ons leven. Iedere persoon gaat daar verschillend mee om. Vaak worden een aantal fases onderscheiden in het rouwproces die elkaar zelden opvolgen maar kriskras door elkaar lopen, o.a.:

  • Aanvaarden van de realiteit van het verlies
  • Confrontatie met de pijn van het verlies
  • Aanpassing aan de nieuwe situatie
  • Weer zin krijgen in het leven, met herinneringen aan de overledene

Op de website van de Brusano en palliatieve zorg Oost-Vlaanderen leest u meer over rouwen.

Familie en vrienden zijn heel belangrijk om doorheen het rouwproces te komen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties, groepen en individuen die u steun of raad kunnen bieden in deze moeilijke periode: 

Andere:

Lees deze verhalen:

Specifieke begeleiding voor kinderen en jongeren

  • Bij Rouwzorg Vlaanderen vindt u veel informatie en initiatieven gebundeld (infoavonden, huisbezoeken, ontmoetingsgroepen …).
  • Jongerenpastoraal (IJD) is er voor rouwende jongeren (12-30 jaar).
  • Lost & co is er eveneens voor jonge mensen (15-40 jaar) die rouw en verlies meemaken, en is een wegwijzer voor al wie ondersteuning zoekt bij verlies. Met financiële steun van Kom op tegen Kanker
  • Missing You geeft jongeren en jongvolwassenen en ook kinderen de kans om te leren omgaan met hun verlies, en om te leren verwoorden en uitbeelden wat er in hen omgaat.
  • Voor kinderen: Palliatieve Zorg Vlaanderen (met tips ter ondersteuning van kinderen), Achter de regenboog (voor de kinderen zelf), Mijn herinnering aan jou (via een account kunnen kinderen die een dierbare verloren een herinneringsboom planten en op een veilige, kindvriendelijke en creatieve manier aan de slag om een wereld vol herinneringen te creëren).

Praktische regelingen bij een overlijden

Bij een overlijden vallen er heel wat administratieve en financiële zaken te regelen. In deze brochure 'Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor de nabestaanden' (pdf, van het UZ Antwerpen) vindt u een overzicht.

Voor praktische, financiële, administratieve informatie bij een overlijden en een rouwproces kunt u trouwens altijd terecht bij uw huisarts, het ziekenfonds, de sociale dienst van het ziekenhuis of OCMW.