Als nabestaande

Voor de nabestaanden is de periode na een overlijden bijzonder moeilijk: emotioneel is het zwaar, en daarnaast moeten er nog allerhande zaken geregeld worden.  Klop bij het verlies van een dierbare zeker aan bij familie en vrienden, of bij de notaris, begrafenisondernemer, psycholoog … om u bij te staan.

Omgaan met verlies

Foto: KotK/An Nelissen

Het verlies van een dierbare is een ingrijpend moment in ons leven. Iedere persoon gaat daar verschillend mee om. Vaak worden een aantal fases onderscheiden in het rouwproces die elkaar zelden opvolgen maar kriskras door elkaar lopen, o.a.:

  • Aanvaarden van de realiteit van het verlies
  • Confrontatie met de pijn van het verlies
  • Aanpassing aan de nieuwe situatie
  • Weer zin krijgen in het leven, met herinneringen aan de overledene

Op de website van de palliatieve zorg Brussel en palliatieve zorg Oost-Vlaanderen leest u meer over rouwen.

Familie en vrienden zijn heel belangrijk om doorheen het rouwproces te komen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties, groepen en individuen die u steun of raad kunnen bieden in deze moeilijke periode: 

Andere:

Lees deze verhalen:

Specifieke begeleiding voor kinderen/jongeren en voor mensen met een beperking

Praktische regelingen bij een overlijden

Bij een overlijden vallen er heel wat administratieve en financiële zaken te regelen. In deze brochure 'Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor de nabestaanden' (pdf, van het UZ Antwerpen) vindt u een overzicht.

Voor praktische, financiële, administratieve informatie bij een overlijden en een rouwproces kunt u trouwens altijd terecht bij uw huisarts, het ziekenfonds, de sociale dienst van het ziekenhuis of OCMW.