Leuven, UZ Leuven Campus Gasthuisberg
1 okt
11.00u

Wat kan’kermee?! Existentiële groepstherapie voor mensen met kanker

Georganiseerd door

Kanker kan er voor zorgen dat uw levensverhaal in een ander perspectief komt te staan. De dingen worden op scherp gesteld. Wat voor jou wezenlijk is, lijkt op zo’n momenten zichtbaarder te worden.

Reeks groepstherapeutische sessies voor mensen met kanker

In deze groepstherapeutische sessies gaan we gedurende 8 wekelijkse ontmoetingen samen op zoek naar wat jouw leven betekenis geeft en hoe je kanker een plaats kan geven in je levensverhaal. Iedereen krijgt de ruimte om op zijn manier te ervaren en uit te drukken wat hierin van belang is.

De begeleiding gebeurt door 2 oncopsychologen, werkzaam op een oncologische afdeling in UZ Leuven.

Deelname is gratis.
Voorafgaand vindt een individueel kennismakingsgesprek plaats.
Nadien wordt in onderling overleg beslist of u al dan niet deelneemt.

Aan dit initiatief is een doctoraatsonderzoek verbonden, waarover meer uitleg gegeven wordt tijdens het kennismakingsgesprek.

Data van de reeks:

1, 8, 15 en 22 oktober 2019
5, 12, 19 en 26 november 2019

Er wordt een engagement gevraagd voor de hele reeks.

Interesse?
E-mail: ingrid.debeurme@uzleuven.be 
Bel 016 34 03 92 (uitgezonderd woensdag)

Inschrijven

Bij: UZ Leuven campus Gasthuisberg
Organisatie: Leuvens kankerinstituut
Telefoon: 016 34 50 94 of 016 34 17 17

Adres

UZ Leuven Campus Gasthuisberg

Herestraat 49, 3000 Leuven (lokaal: zilveren pijl, lokaal 1A)
Bekijk in Google maps