Antwerpen, NABORAM vzw
19 nov
09.30u

Verzekeringen

Georganiseerd door

Waarom hebben personen met een chronische ziekte of handicap problemen om een verzekering af te sluiten?

Het is eigen aan de huidige verzekeringsactiviteit om verzekeringsnemers onder te verdelen in groepen die een gelijkaardig risicoprofiel hebben. Binnen één groep betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Met andere woorden: gelijkaardige risico’s betalen eenzelfde premie.

De onderverdeling in groepen met gelijksoortige risicoprofielen heeft tot gevolg dat sommige groepen van mensen, die volgens de verzekeraar een hoog risicoprofiel hebben, vaak zeer hoge premies betalen voor verzekeringen of eenvoudigweg uitgesloten worden door de verzekeraar.

Vele verzekerden lezen hun contract niet grondig na en kennen hun rechten niet goed.

Wat zijn je rechten en plichten ?
Welke informatie moet je meedelen en welke niet ?
Op reis met een chronische ziekte : ben je verzekerd ?

En nog veel meer ...

Roel Heijlen van het Vlaams Patientenplatform zal ons de hele uitleg verschaffen.

Lotgenoten en partners van alle pathologieën zijn welkom !!

Inschrijven

Organisatie: NABORAM vzw
E-mailadres: info@naboram.be
Telefoon: 03/234 35 66

Adres

NABORAM vzw

Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen (lokaal: OCA-gebouw - 2de verdiepeing)
Bekijk in Google maps