Herk-de-Stad, Zaal Arenberghof
7 okt
13.30u

Praatgroep 'erfenisrechten en schenkingen'

Wat gebeurt er met je nalatenschap? Normaal bepaalt de wet dat,
maar via een testament kun je het ook helemaal regelen zoals je
het zelf wenst. Het maken van een testament is dus erg belangrijk,
maar niet altijd eenvoudig.
Natasja Vermeulen verzorgt daarom dit praatcafé over het
Belgisch erfrecht en het schenken met een testament. Aan de
hand van de nieuwe gids van Kom op tegen Kanker legt Natasja
de basisprincipes uit, en daarnaast licht ze ook de hervorming
van de schenk- en erfbelasting toe (in voege sinds1 juli 2021.)
Die hervorming kan belangrijke gevolgen hebben voor de manier
waarop je wilt nalaten of schenken. Schenken of nalaten aan een
goed doel is bijvoorbeeld belastingvrij. Of via de vriendenerfenis,
een nieuwe regeling, is het bijvoorbeeld mogelijk om een gedeelte
van je erfenis na te laten aan goede vrienden of verre familieleden
onder het gunstigste fiscale tarief.
Spreker: Natasja Vermeulen, notarieel jurist Kom op tegen Kanker

Inschrijven

Organisatie: Dienstencentrum De Cirkel
Telefoon: 013/52 26 64

Adres

Zaal Arenberghof

Vanarenberglaan 8, 3540 Herk-de-Stad
Bekijk in Google maps