Oostende, Dienstencentrum De Blomme
7 feb
14.00u

Praatcafé Oostende 'Levensbeëindiging al dan niet op verzoek''

Georganiseerd door

Een praatcafé start met een korte inleiding, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Hierdoor leggen deelnemers gemakkelijk contact met elkaar en kunnen ze er vrienden vinden. Alles kan, niets moet. 

Wie 'palliatieve sedatie' hoort of zegt, denkt aan verhoogde pijnstilling die het sterven verkort. Wie 'palliatieve zorg' hoort of zegt, denkt aan zorg bij het einde. Wie 'euthanasie' hoort of zegt, denkt aan een spuitje dat een einde maakt aan ondraaglijk lichamelijk lijden. Is dat zo? Op al die zorgbegrippen wordt dieper ingegaan door deskundigen van het palliatief netwerk Oostende - Westhoek en LEIF West-Vlaanderen. 

 

Inschrijven

Bij: Dienstencentrum De Blomme
Telefoon: 059 43 52 34

Adres

Dienstencentrum De Blomme

Chrysantenstraat 30, 8400 Oostende
Bekijk in Google maps