Kortrijk, Sportcampus Lange Munte
12 sep
15.00u (tot 13 september 15.00u)

LEVENSLOOP KORTRIJK 2015

Georganiseerd door

DEELNEMEN AAN LEVENSLOOP KORTRIJK 2015

Levensloop Kortrijk gaat door op 12/09 vanaf 15 u tot 13/09 – 15u.

Wat is Levensloop?

Levensloop is een feestelijk evenement voor alle leeftijden.  Het draait helemaal rond solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker.

  • Mensen komen gedurende 24 uren samen om ;
  • mensen die kanker overleefden of er nog tegen vechten, te vieren en in de bloemetjes te zetten ;

  • mensen te herinneren die aan kanker overleden zijn ;

  • als groep op te staan en samen de strijd op te nemen tegen kanker.

Iedereen kan zich inschrijven als VECHTER.  De vechters zijn mensen die kanker hebben of gehad hebben.  De vechters worden tijden de openings-ceremonie in de bloemetjes gezet en hun moed wordt gevierd.  Mensen die vorig jaar deelgenomen hebben, kunnen bevestigen dat ze echt verwend werden.  Ze kregen geschenkjes, konden deel-nemen aan verschillende workshops (gelaatsverzorging, bloemschikken, koken met een BV als kok…..). Wij houden u tijdig op de hoogte van de activiteiten voor de vechters.

Je kunt je ook inschrijven als TEAM. Dit betekent het volgende :  Teamleden lossen elkaar 24 uur lang af met wandelen of lopen op het parcours. 

Ze zorgen ervoor dat er altijd minstens één van hun leden op de piste staat.

Vorig jaar hebben wij dit met succes volbracht. Er wordt door Annie een tent gezet, waar frisdrank aanwezig is, stoeltjes en zeteltjes om even gezellig bij elkaar te zitten, op zaterdagavond zitten wij gezellig bij de barbecue (aan­geboden door de groep samennaborstoperatie). Wie dit wenst kan blijven overnachten.

De 24 uur symboliseren het voort-durend gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte. Er wordt voor elke ingeschreven teamlid een bedrag van €10 gevraagd.  VZW OK betaalt dit bedrag voor de aangesloten leden die wensen deel te nemen. Ook jullie familieleden en vrienden zijn van harte welkom in de tent, maar dienen zelf het inschrijvingsgeld te betalen . Ik wil benadrukken dat deelnemen aan Levensloop gelijk staat als het opbouwen van solidariteit, verbonden-heid met elkaar.  Iedereen die vorig jaar deelnam is het daarmee eens ; het schept een heel speciale band tussen de teamleden.

Ook graag aandacht voor de Kaarsenceremonie die op zaterdag-avond plaatsvindt.  Deze ceremonie is het ‘kippevlees-moment’ en heeft volgende zaken tot doel:
- het herdenken van overledenen aan kanker

- het ondersteunen van mensen die momenteel tegen de ziekte vechten

- het vieren van mensen die de ziekte overwonnen hebben.

De mogelijkheid bestaat om papieren kaarsenzakjes te bestellen à € 5/stuk.

Je kunt daarop een boodschap of een naam op schrijven voor de perso(o)n(en) voor wie je het kaarsje laat branden… ’s Avonds worden de kaarsenlichtjes rondom het parcours geplaatst. Dat dit een heel aangrijpend moment wordt, hoef ik jullie niet van te overtuigen. Dus AARZEL niet om je in te schrijven als VECHTER.  De aandacht die je zal krijgen heb je echt verdiend !

AARZEL ook niet om deel te nemen in het team.  Overtuig je partner, je kinderen, je familie en vrienden om eveneens deel te nemen.  Het wordt een ervaring die je niet onverschillig zal laten !

AARZEL niet om ons te contacteren om meer uitleg te bekomen !

Vorig jaar mochten wij op je (jullie) enthousiaste deelname als teamlid bij De Vlinders rekenen.

Zien jullie dit ook zitten voor 2015 ? Weekend 12-13 september ?

Schrijven jullie zelf in of willen jullie dat ik dit voor jullie doe ? Als vechter ook ?  Familieleden en vrienden ?

Met dank bij voorbaat voor veel positieve reacties en met vriendelijke groeten

Annie

 

Samen na borstoperatie Regio Roeselare

Annie Veranneman
Stationsstraat 46
8830 Gits
GSM: 0496/391800
TEL: +32(0)51224612
samen.na.borstoperatie@gmail.com

 

Inschrijven

Bij: Annie Veranneman
Organisatie: Samen na borstoperatie Regio Roeselare
Telefoon: +32(0)51224612

Adres

Sportcampus Lange Munte

Bad Godesberglaan 22 , 8500 Kortrijk
Bekijk in Google maps