Gent, Vzw Het Majin Huis
18 mrt
14.00u

Infonamiddag over immunotherapie

Georganiseerd door

Tijdens deze sessie willen we graag de communicatie tool  Immuno-T, voorstellen en samen met jullie opzoek gaan of dit:

- een goede manier is om informatie rond immunotherapieën te verstrekken -

- het de communicatie tussen patiënt en arts / patiënt en naasten kan vergemakkelijken

- digitale tools zouden kunnen helpen om kanker meer bespreekbaar te maken

Sprekers:

PC3   -Person-CenteredCancer Care  Iseen onderzoeksgroep, geleid doorProfTessa Kerre, verbonden aan dedienst Hematologievan UZGent die deambitieheeftomdezorgvoormensenmetkankerenhunnaastenteverbeteren. Het wetenschappelijk gefundeerd onderzoek is er op gericht om, in interactie met patiënten en hun zorgverleners, de zorgnoden en de ermee geassocieerde levenskwaliteit te evalueren en voorstellen te formulerenomdezorgwaarmogelijkteoptimaliseren.

 

Inschrijven

Bij: Els Van den Driessche
Organisatie: Vzw Het Majin Huis
E-mailadres: info@majinhuis.org
Telefoon: 0479161508

Adres

Vzw Het Majin Huis

Sint-Elisabethplein, 7, 9000 Gent
Bekijk in Google maps