Kortrijk, Vrijzinnig Centrum Mozaïek
15 mei
10.30u

Debat ‘Ethiek en handicap’

Georganiseerd door

Dit is een tweede activiteit in een 3-delige themareeks rond inclusie, participatie en rechten van personen met een beperking. Het huisvandeMens werkte hiervoor samen met de mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Ieder Persoon met een handicap) vzw.
https://www.facebook.com/GRIPKomopvoorinclusie
Wat vereist een rechtvaardige behandeling van personen met een handicap?
Wat is de relevantie en betekenis van het medisch model – waarin een handicap wordt gezien als een afwijking van ‘normaal menselijk functioneren’ – en het sociale model dat een handicap begrijpt als sociaal en maatschappelijk geconstrueerd?
Hoe verhouden individuele rechten, zorg en solidariteit zich ten opzichte van elkaar? Is het zinvol om personen met een handicap als een maatschappelijke groep of minderheid te benaderen?
Wat zijn de implicaties van een individuele versus groepsgerichte benadering?
In welke mate dient daarbij rekening te worden
gehouden met andere dimensies van achterstelling of identiteit zoals armoede, gender of culturele achtergrond?
Wat is de invloed van beeldvorming op de positie van personen met een handicap in de samenleving en vice versa?
Welke ethische vraagstukken liggen er nog op tafel (prenatale diagnostiek, PGD, NIPT, abortus, euthanasie, …)?
Sprekers: VUB: Prof. Dr. Adelheid Rigo, Prof. Dr. Gily Coene - GRIP vzw: Piet Devos, Luc Demarez, Xavier Deruytter en Patrick Vandelanotte
Moderators: Youri Devlaminck (student Praktisch Humanisme) en Marijn Depraetere (ervaringsdeskundige)
Aperitief en hapjes aangeboden in Mozaïekcafé door huisvandeMens Kortrijk.
INSCHRIJVEN gratis via huisvandeMens Kortrijk - 056 25 27 51 - kortrijk@demens.nu
De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wil je gebruik maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal, ADL assistentie of een ringleiding? Of heb je andere vragen over toegankelijkheid en ondersteuning? Gelieve dit zo snel mogelijk aan te vragen of te bespreken via kortrijk@demens.nu
 

Inschrijven

E-mailadres: kortrijk@demens.nu

Adres

Vrijzinnig Centrum Mozaïek

Overleiestraat 15A, 8500 Kortrijk
Bekijk in Google maps